ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113041 - 113060 від загального числа 119077

113041. Головач, І. Р.
Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12) // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.104-110.
Шифр: 621.311
Опис документа
113042. Просович, О. П.
Ідентифікація та оцінка кредитного ризику комерційних банків // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.88-96.
Шифр: 658
Опис документа
113043. Сердюк А.М.,Полька Н.С.,Савіна Р.В.,Черниченко І.О.
Концепція розвитку наукових досліджень у галузі охорони громадського здоров'я ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України" на 2019-2023 роки // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.74-76.
Авторський знак: К65
Опис документа
113044. Яворовський, О. П.
Пріоритетні екологічні питання у сфері профілактики раку щитоподібної залози // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019.
Авторський знак: Я22
Опис документа
113045. Угольков, Є. О.
Світові тенденції використання інструментів інтернет-маркетингу // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.97-104.
Шифр: 658
Опис документа
113046. Гамола, О. Є.
Використання елементів проблемного навчання під час вивчення електротехніки // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.111-115.
Шифр: 621.311
Опис документа
113047. Крижанівський, А.
Внесок професорів та викладачів Львівської політехніки у розвиток електрифікації Львівщини : історія // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.116-123.
Шифр: 621.311
Опис документа
113048. Яцун, М. А.
Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.124-126.
Шифр: 621.311
Опис документа
113049. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №886 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2018. – 239с.
Шифр: 539
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113050. Стаднік В.Є.,Созанський М.А.,Коваль Н.М.,Шаповал П.Й.,Ятчишин Й.Й.
Гідрохімічний синтез і властивості плівок гідраргерум (II) сульфіду та гідраргерум (II)селеніду. Огляд // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.3-13.
Шифр: 539
Опис документа
113051. Вінічук, М. М.
Метеорологія та кліматологія: практикум з метеорології та кліматології. – 2019.
Опис документа  /ftextslocal/ecologia/praktikum.pdf
113052. Смірнова, О. Я.
Нормальнофазова тонкошарова хроматографія для циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.14-22.
Шифр: 539
Опис документа
113053. Герасимчук С.І.,Мельник Г.В.,Собечко І.Б.,Тимняк З.С.,Павловський Ю.П.
Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.23-27.
Шифр: 539
Опис документа
113054. Рідка О.Р.,Матійчук В.С.,Тищенко Н.І.,Костюк Р.Р..Кочубей В.В.,Сергеєв В.В.
Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1, 2, 3, 4- тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот в ацетонітрилі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.28-33.
Шифр: 539
Опис документа
113055. Коссак, В.
Правосуб'єктність державних органів і створювання ними юридичних осібу механізмі регулювання цивільної відповідальності // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.154-167.
Шифр: 347
Опис документа
113056. Коструба, А.
Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.167-186.
Шифр: 347
Опис документа
113057. Комаренська, З. М.
Активація каталізатора Мо2В у реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.34-40.
Шифр: 539
Опис документа
113058. Коваленко, О.
Як правильно заповнювати Таблицю даних платника ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №20. – 2019. – С.18-19.
Шифр: 657
Опис документа
113059. Кузнецова, Н.
Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.186-204.
Шифр: 347
Опис документа
113060. Олійник Л.П.,Бернатська Н.Л.,Реутський В.В.,Комаренська З.М.
Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.41-46.
Шифр: 539
Опис документа

« 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет