ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113221 - 113240 від загального числа 119077

113221. Александров, С.
Субсидії від "А" до "Я". Ч.1. Хто має право на субсидію // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №23-24. – 2019. – С.4-5.
Шифр: 65.052
Опис документа
113222. Юхименко, П.
Формування інституціонального середовища з метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку підприємництва на регіональному рівні // Банківська справа. – 2019. – №1. – 2019. – С.23-37.
Шифр: 336.71
Опис документа /e-copies/periodic/BS/2019/1/3.pdf
113223. Піжук, О.
Формування стратегії економічного розвитку підприємств у середовищі VUCA // Банківська справа. – 2019. – №1. – 2019. – С.37-47.
Шифр: 336.71
Опис документа /e-copies/periodic/BS/2019/1/4.pdf
113224. Тіщенко, Є.
Методологічні та методичні засади організації управління ризиками проектного фінансування // Банківська справа. – 2019. – №1. – 2019. – С.47-74.
Шифр: 336.71
Опис документа /e-copies/periodic/BS/2019/1/5.pdf
113225. Сук, Л.
Зарахування зустрічних вимог під час розрахунків та їх облік // Банківська справа. – 2019. – №1. – 2019. – С.74-88.
Шифр: 336.71
Опис документа /e-copies/periodic/BS/2019/1/6.pdf
113226. Плескач, В.
Становлення цифрової економіки в Україні у контексті інтеграції з єдиним цифровим ринком європейського союзу // Банківська справа. – 2019. – №1. – 2019. – С.88-103.
Шифр: 336.71
Опис документа /e-copies/periodic/BS/2019/1/7.pdf
113227. Версаль, Н.
Банківське кредитування в країнах східного партнерства: виклики та тенденції розвитку // Банківська справа. – 2019. – №1. – 2019. – С.103-118.
Шифр: 336.71
Опис документа /e-copies/periodic/BS/2019/1/8.pdf
113228. Веселовська, О. В.
Інтегральне зображення похідних многочленів Лежандра комплексної змінної // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.30-32.
Шифр: 517
Опис документа
113229. Веселовська, О. В.
Про одну властивість сім'ї субгармонійних у просторі Rm функцій // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.27-29.
Шифр: 517
Опис документа
113230. Вайло, В.
Вексельна заборгованість: чи можна зарахувати зустрічні вимоги // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №23-24. – 2019. – С.6-7.
Шифр: 657
Опис документа
113231. Єгорова, Ю.
Встановлення пожежної сигналізації: варіанти облікового відображення // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №23-24. – 2019. – С.7-9.
Шифр: 657
Опис документа
113232. Власов, В. А.
Обернена задача для двовимірного параболічного рівняння зі слабким виродженням // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.33-39.
Шифр: 517
Опис документа
113233. Волянська, І. І.
Багатоточкова задача для рівняння з частинними похідними у необмеженій смузі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.40-45.
Шифр: 517
Опис документа
113234. Білоус Б.Д.,Зелінський І.Д.,Кечур Д.І.,Комлик О.С.
Удосконалення стуктури принципової електричної схеми системи контролю та управління імпульсними електромагнітними полями у вертикальному, багаторівневому сепараторі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №867. – 2017. – С.7-11.
Шифр: 621  Авторський знак: Б67
Опис документа
113235. Корендій, В. М.
Стуктурно- кінематичний синтез кривошипно- повзунного механізму крокування за заданою траєкторією руху опорної стопи // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №867. – 2017. – С.12-18.
Шифр: 621  Авторський знак: К66
Опис документа
113236. Возняк, О. Г.
Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для ультрапараболічного рівняння типу Колмогорова з двома групами просторових змінних та виродженням на початковій гіперплощині // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.46-64.
Шифр: 517
Опис документа
113237. Карпова, В.
Ремонт приміщення орендарем: особливості обліку // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №23-24. – 2019. – С.10-15.
Шифр: 65.052
Опис документа
113238. Гладун, В. Р.
Деякі властивості залишків підхідних дробів гіллястих ланцюгових дробів з додатними елементами // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.65-69.
Шифр: 517
Опис документа
113239. Ільків, В. С.
Нелокальна крайова задача з інтегральними умовами для гіперболічних систем рівнянь // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.70-76.
Шифр: 517
Опис документа
113240. Сазонов, Г.
Укладення договору оренди землі: коли подавати довідку 20-ОПП // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №23-24. – 2019. – С.16.
Шифр: 65.052
Опис документа

« 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет