ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 112981 - 113000 від загального числа 120107

112981. Григорян, Р. Д.
Симулятор механизмов срочной регуляции гемодинамики человека // Проблеми програмування. – 2019. – №1. – С.90-100.
Шифр: 004
Опис документа
112982. Право України : фаховий науковий юридичний журнал. – К. : ТОВ "Видавничий дім "Артек", 2019. – 342с., 1922-. – ( щомісяця).
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
112983. Право України, №1. – К. : ТОВ "Видавничий дім "Артек", 2019. – 296с.
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
112984. Луць, В.
Проблеми систематизації цивільного законодавства // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.16-27.
Шифр: 347
Опис документа
112985. Довгерт, А.
Рекодифікація цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.27-42.
Шифр: 347
Опис документа
112986. Дзьобань, О.
Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктриниприватного права // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.42-58.
Шифр: 347
Опис документа
112987. Майданик, Р.
Вчення про методологію приватного права України // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.58-75.
Шифр: 347
Опис документа
112988. Storchylo, O. V.
Mechanisms of radioprotective and radiocorrective effects of dietary phytoadditive of milk thistle fruits // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.33-37.
Шифр: 338.43
Опис документа
112989. Дзера, О.
Принципи інституту права власності вимагають додаткових законодавчих гарантій // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.75-93.
Шифр: 347
Опис документа
112990. Кохановська, О.
Розвиток доктрини немайнованих відносин в Україні // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.93-105.
Шифр: 347
Опис документа
112991. Сліпченко, С.
Особисті немайнові права у національній доктрині // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.105-120.
Шифр: 347
Опис документа
112992. Красицька, Л.
Сімейні особисті немайнові права в національній доктрині приватного права // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.120-136.
Шифр: 347
Опис документа
112993. Харитонов, Є.
Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.136-154.
Шифр: 347
Опис документа
112994. Чернюк, В. І. Андрущенко Т. А.
Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої патології у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки умов праці та результатів клініко-генеалогічного обстеження // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.38-44.
Авторський знак: Ч-49
Опис документа
112995. Малишевська, О. С.
Екологого-гігієнічна оцінка цементних композицій, наповнених переробленими полімерними відходами // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.45-50.
Авторський знак: М19
Опис документа
112996. Куцик А.С.,Семенюк М.Б.,Євченко А.А.,Дзьоба Т.Я.
Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.41-47.
Шифр: 621.311
Опис документа
112997. Лозинський, О. Ю.
Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів ДСП моделлю у просторі станів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.48-54.
Шифр: 621.311
Опис документа
112998. Turos O.,Maremukha T.,Petrosian A.,Mykhina L.,Morhulova V.
Integral indicators as tools for air quality assessment // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.51-55.
Шифр: 502.174
Опис документа
112999. Мальцева, Н. Г.
Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.55-64.
Шифр: 621.311
Опис документа
113000. Місюренко, В. О.
Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №870. – 2017. – С.65-70.
Шифр: 621.311
Опис документа

« 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет