ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113261 - 113280 від загального числа 115030

113261. Омельницька, З.
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.30-35.
Шифр: 33
Опис документа
113262. Папінова, О.
Загальновиробничі витрати // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.35-39.
Шифр: 33
Опис документа
113263. Загуральська, С.
Адміністратитвні витрати // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.39-42.
Шифр: 33
Опис документа
113264. Загуральська, С.
Витрати на збут // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.42-45.
Шифр: 33
Опис документа
113265. Кушина, О.
Фінансові витрати // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.47-53.
Шифр: 33
Опис документа
113266. Власова, М.
Інші операційні витрати // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.45-47.
Шифр: 33
Опис документа
113267. Власова, М.
Інші витрати // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.53-54.
Шифр: 33
Опис документа
113268. Гужел, Ю.
Витрати з податку на прибуток // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.54-59.
Шифр: 33
Опис документа
113269. Якимащенко, В.
Як бухгалтерські доходи і витрати беруть участь у розхрахунку податку на прибуток // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.59-61.
Шифр: 33
Опис документа
113270. Назарбаєва, І.
Витрати в операціях з основними засобами: податкові особливості // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.61-66.
Шифр: 33
Опис документа
113271. Папінова, О.
Витрати, пов'язані з невиробничими основними засобами // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.66-70.
Шифр: 33
Опис документа
113272. Папінова, О.
Витрати на благодійність і безповоротну допомогу // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.70-74.
Шифр: 33
Опис документа
113273. Власова, М.
Формування та коригування забезпечень // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.74-76.
Шифр: 33
Опис документа
113274. Папінова, О.
Витрати від списання дебіторської заборгованості // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.76-80.
Шифр: 33
Опис документа
113275. Якимащенко, В.
Доходи і витрати від штрафних санкцій // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.80-83.
Шифр: 33
Опис документа
113276. Якимащенко, В.
Доходи і витрати від роялті // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.83-89.
Шифр: 33
Опис документа
113277. Якимащенко, В.
Витрати на проценти за запозиченнями від нерезидентів // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.89-95.
Шифр: 33
Опис документа
113278. Кушина, О.
Витрати при купівлях у неприбуткових організацій і нерезидентів // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.95-99.
Шифр: 33
Опис документа
113279. Гече, Ф. Е.
Алгебраїчні властивості ядер узагальнених нейрофункцій // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – №6. – 2018. – С.27-36.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Г45
Опис документа
113280. Якимащенко, В.
Доходи і втрати від участі в капіталі // Баланс бібліотека. – 2018. – №22. – 2018. – С.99-104.
Шифр: 33
Опис документа

« 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет