ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113121 - 113140 від загального числа 119077

113121. Карпен, О. В.
Цифрові трансформації та ефективне управління даними в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.157-163.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113122. Андрейчук, В. С.
Інституційне забезпечення впровадження прогнозування в системі державного управління національною безпекою України // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2018. – 4(91). – 2018. – С.163-171.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
113123. Петрович, Й. М.
Забезпечення неперервного моніторингу процесів модернізації організування виробничої діяльності приладобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.126-134.
Шифр: 658
Опис документа
113124. Теребух, А. А.
Моделі обгрунтування ефективності ухвалення господарських рішень машинобудівних підприємств // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.135-145.
Шифр: 658
Опис документа
113125. Жук, Л. В.
Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.146-153.
Шифр: 658
Опис документа
113126. Шандрівська, О. Є.
Пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності річкових портів в Україні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.154-161.
Шифр: 658
Опис документа
113127. Howaniec, H. B.
The conditions of using of loyalty programs on the polish market // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.111-118.
Шифр: 658
Опис документа
113128. Підприємництво, господарство і право : науково-практичний юридичний журнал. – К. : ТОВ "Гарантія", 2019. – 155с., 1996-. – ( щомісяця). – 2307-8049.
Шифр: 347
Опис документа
113129. Підприємництво, господарство і право : науково-практичний юридичний журнал, №1. – К. : ТОВ "Гарантія", 2019. – 155с., 1996-. – ( щомісяця). – 2307-8049.
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113130. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №871 : Фізико-математичні науки. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2017. – 122с.
Шифр: 517
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113131. Бондарєва, М.
Медіативний аспект у нотаріальній діяльності з оформлення спадкових прав // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №1. – 2019. – С.4-8.
Шифр: 347
Опис документа
113132. Антонова, Т. М.
Про один аналог методу фундаментальних нерівностей для дослідження збіжності гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №871. – 2017. – С.5-12.
Шифр: 517
Опис документа
113133. Шупенюк В.І.,Тарас Т.М.,Болібрух Л.Д.,Журахівська Л.Р.,Губицька І.І.
Взаємозв'язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9, 10-антрахінону // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.136-145.
Шифр: 539
Опис документа
113134. Сингаєвський В.О.,Слесарчук М.С.,Кудрінецька А.В.,Болібрух Х.Б.,Половкович С.В.
Реакція (3+2) циклоприєднання у синтезі нових похідних 1,4-нафтохінону // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.146-157.
Шифр: 539
Опис документа
113135. Шинкарук О.Ю.,Кухтин М.Д.,Вічко О.І.,Швед О.В.,Марінцова Н.Г.
Характеристика мийного засобу "Ензимий" за здатністю руйнування мікробних біоплівок // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.158-164.
Шифр: 539
Опис документа
113136. Люта, О. В.
Екстрагування розчинної твердої фази з шару пористого інертного середовища // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.165-170.
Шифр: 539
Опис документа
113137. Дячок В.В.,Мандрик С.Т.,Катишева В.В.,Гуглич С.І.
Дослідження впливу оксидів нітрогену на швидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями у водному середовищі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №886. – 2018. – С.171-176.
Шифр: 539
Опис документа
113138. Лукасевич-Крутник, І.
Одержувач вантажу як учасник договірних відносин із надання транспортних послуг // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №1. – 2019. – С.8-14.
Шифр: 347
Опис документа
113139. Матіяш, О.
Нові підходи Гаазької конференції до систематизації норм міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №1. – 2019. – С.14-21.
Шифр: 347
Опис документа
113140. Білоус Б.Д.,Зелінський І.Д.,Білоус Н.Б.,Гинда М.Ю.
Оптимальний алгоритм функціонування системи управління та контролю вертикальним, багаторивневим, електромагнітним сепаратором // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №867. – 2017. – С.3-6.
Шифр: 658  Авторський знак: Б67
Опис документа

« 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет