ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 113001 - 113020 від загального числа 119311

113001. Овдій, О. М.
До питання автоматизації проектування робочих процесів на основі алгебро-алгоритмічного та онтологічного інструментарію // Проблеми програмування. – 2019. – №1. – С.37-48.
Шифр: 004
Опис документа
113002. Войцеховська, Ю. В.
Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.13-17.
Шифр: 658
Опис документа
113003. Гальків, Л. І.
Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №873. – 2017. – С.18-26.
Шифр: 658
Опис документа
113004. Шевченко, Р. С.
Termware - 3 - система переписування термів, заснована на контекстному численні // Проблеми програмування. – 2019. – №1. – С.48-57.
Шифр: 004
Опис документа
113005. Рогушина, Ю. В.
Засоби та методи аналізу неструктурованих даних // Проблеми програмування. – 2019. – №1. – С.57-78.
Шифр: 004
Опис документа
113006. Яловець, А. Л.
Методи розпізнавання агентом невідомого навколишнього середовища // Проблеми програмування. – 2019. – №1. – С.78-90.
Шифр: 004
Опис документа
113007. Григорян, Р. Д.
Симулятор механизмов срочной регуляции гемодинамики человека // Проблеми програмування. – 2019. – №1. – С.90-100.
Шифр: 004
Опис документа
113008. Право України : фаховий науковий юридичний журнал. – К. : ТОВ "Видавничий дім "Артек", 2019. – 342с., 1922-. – ( щомісяця).
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113009. Право України, №1. – К. : ТОВ "Видавничий дім "Артек", 2019. – 296с.
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
113010. Луць, В.
Проблеми систематизації цивільного законодавства // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.16-27.
Шифр: 347
Опис документа
113011. Довгерт, А.
Рекодифікація цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.27-42.
Шифр: 347
Опис документа
113012. Дзьобань, О.
Догматичний напрям методології формування сучасної національної доктриниприватного права // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.42-58.
Шифр: 347
Опис документа
113013. Майданик, Р.
Вчення про методологію приватного права України // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.58-75.
Шифр: 347
Опис документа
113014. Storchylo, O. V.
Mechanisms of radioprotective and radiocorrective effects of dietary phytoadditive of milk thistle fruits // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.33-37.
Шифр: 338.43
Опис документа
113015. Дзера, О.
Принципи інституту права власності вимагають додаткових законодавчих гарантій // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.75-93.
Шифр: 347
Опис документа
113016. Кохановська, О.
Розвиток доктрини немайнованих відносин в Україні // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.93-105.
Шифр: 347
Опис документа
113017. Сліпченко, С.
Особисті немайнові права у національній доктрині // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.105-120.
Шифр: 347
Опис документа
113018. Красицька, Л.
Сімейні особисті немайнові права в національній доктрині приватного права // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.120-136.
Шифр: 347
Опис документа
113019. Харитонов, Є.
Цивілістичні категорії доби інформаційного суспільства у національній доктрині приватного права: правовідносини // Право України. – 2019. – №1. – 2019. – С.136-154.
Шифр: 347
Опис документа
113020. Чернюк, В. І. Андрущенко Т. А.
Оцінка ризику розвитку бронхолегеневої патології у працівників вугільної та азбестопереробної промисловості на основі гігієнічної оцінки умов праці та результатів клініко-генеалогічного обстеження // Довкілля та здоров'я. – 2019. – №1. – 2019. – С.38-44.
Авторський знак: Ч-49
Опис документа

« 5641 5642 5643 5644 5645 5646 5647 5648 5649 5650 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет