ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5841 - 5860 від загального числа 121722

5841. Кренделев, А. Е.
Технологические средства изготовления микрополосковых линий для ГИС КВЧ-диапазона // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.34.
Шифр: 621.385.69  Авторський знак: К79
Опис документа
5842. Васильев, В. А.
Методы уменьшения температурной погрешностидатчиков давления // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.50.
Шифр: 531.7.08  Авторський знак: В19
Опис документа
5843. Дмитриев, М. В.
Степенная связь параметров композиционного материала и его компонентов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.58.
Шифр: 621.37/39  Авторський знак: Д53
Опис документа
5844. Шмидт, Р. А.
Финансовые аспекты маркетинга : Учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 527с. – 5-238-00110-Х.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Ш73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5845. Тиркало Р.І.,Гуцал І.С.,Чайковський Я.І.,Андрушків Т.І.,Галапуп Н.Д.
Банківська справа : Навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314с. – 966-7952-00-2.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5846. Мороз А.М.,Савлук М.І.,Пуховкіна М.Ф.,Олексієнко М.Д.та ін.
Банківські операції : Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 476с. – 966-574-328-7.
Шифр: 336.717(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5847. Скомороха, В.
Правосуддя і захист прав людини як реакція на терроризм // Право України. – 2002. – №11. – c.5.
Шифр: 67.9(4Укр.)
Опис документа
5848. Зайчук, О.
Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. – 2002. – №11. – c.23.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-12
Опис документа
5849. Хіміч, О.
Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. – 2002. – №11. – c.44.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Х11
Опис документа
5850. Кравчук, С.
Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України. – 2002. – №11. – c.54.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К78
Опис документа
5851. Коташевський, О.
Окремі недоліки нового Кримінального кодексу України // Право України. – 2002. – №11. – c.97.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К73
Опис документа
5852. Зелена, О.
Поняття юридичної відповідальності: окреми проблеми // Право України. – 2002. – №11. – c.97.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-48
Опис документа
5853. Фединяк, Г.
Міжнародне приватне право України: деяки аспекти // Право України. – 2002. – №11. – c.141.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ф32
Опис документа
5854. Добрянський, С.
Хартія основних прав Європейського Союзу: причини прийняття та значення // Право України. – 2002. – №11. – c.147.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Д56
Опис документа
5855. Кибернетика и системный анализ, №5. – Москва : НАН Украины, 2002. – 192 с.
Шифр: 519.7
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5856. Летичевский, А. А.
Переписывающая машина и оптимизация стратегий переписывания термов // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.3.
Шифр: 623/518.3  Авторський знак: Л52
Опис документа
5857. Сейфуллин, Т. Р.
Вычисление определителя, присоединённой матрицы и характеристического полинома без деления // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.18.
Шифр: 512  Авторський знак: С28
Опис документа
5858. Панин, В. М.
Нелокальный метод Ньютона для задач выпуклой оптимизации и монотонных вариационных неравенств // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.43.
Шифр: 519.8  Авторський знак: П16
Опис документа
5859. Гіл, Ч.
Міжнародний бізнес : Конкуренція на глобальному ринку. – К. : Основи, 2001. – 856с. – 966-500-072-1.
Шифр: 339.9  Авторський знак: Г47
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5860. Пальчевський, Б. О.
Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація) : Навч. посібник. – Львів : Світ, 2001. – 232с. – 966-603-137-Х.
Шифр: 658.51(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  14    В наявності :  11
Опис документа

« 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет