ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4721 - 4740 від загального числа 111725

4721. Рибачук М.Ф.,Кирюшко М.І.,Пилявець Л.Б.,Тянчер В.К.
Релігієзнавство : Навч. посібник. – К. : Освіта, 1997. – 239 с. – 966-04-0024-1.
Шифр: 86я7  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
4722. Мартынов, В. Ф.
Мировая художественная культура : учеб. пособие. – Мн : ТетраСистемс, 1997. – 320с. – 985-6317-28-2.
Шифр: 87.8я7  Авторський знак: М29
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4723. Білик Б.І.,Горбань Ю.А.,Калакура Я.С.,Клапчук С.М.,Кузьменець О.В.
Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – К. : Вища школа Знання, 1999. – 326с. – 5-11-004739=1.
Шифр: 930.85(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4724. Левчук Л.Т.,Гриценко В.С.,Єфименко В.С.,Лосєв Ш.В.,Панченко В.І.,Та ін.
Історія світової культури : Навч. посібник. – 2-е вид., перероб і доп. – К. : Либідь, 1999. – 368с. – 966-06-0056-9.
Шифр: 930.85(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  24    В наявності :  24
Опис документа
4725. Левчук Л.Т.,Гриценко В.С.,Єфименко В.С.,Лосєв Ш.В.,Панченко В.І.,Та ін.
Історія світової культури : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 1997. – 448с. – 5-325-00780-7.
Шифр: 930.85(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
4726. Шевчук, С. В.
Українське ділове мовлення : Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 1997. – 271с. – 5-11-004696-4.
Шифр: 81.2(4Укр) я7  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  38    В наявності :  36
Опис документа
4727. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : практ. посібник. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2000. – 296с. – 966-06-0142-5.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  13    В наявності :  12
Опис документа
4728. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 192 с. – 5-325-00399-2.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4729. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : практ. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 1996. – 208с,. – 5-325-00269-4.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа
4730. Паламар, Л. М.
Українське ділове мовлення : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 296с. – 966-06-0019-4.
Шифр: 81.2(4Укр)я7  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  16    В наявності :  15
Опис документа
4731. Бакка, М. Т.
Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1997. – 338с.
Шифр: 68.9я7  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  578    В наявності :  573
Опис документа
4732. Лапін, В. М.
Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник. – 3-тє вид..стереотипне. – Львів : ЛБК НБУ, 2000. – 186с. – 966-7330-20-6.
Шифр: 68.9я7  Авторський знак: Л24
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
4733. Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301с. – 966--7550-14-1.
Шифр: 68.9я7  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  18    В наявності :  17
Опис документа
4734. Качан Є.П.,Ковтонюк М.О.,Петрига М.О.,Пушкар М.С.,Запорожан Л.П.
Розміщення продуктивних сил України : Підручник. – Київ : Вища школа, 1998. – 375 с. – 5-11-004643-3.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4735. Іщук, С. І.
Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). – 3-є вид.,доповнене. – К. : СУФІМБ, 1999. – 185с. – 966-7508-31-5.
Шифр: 65,04я7  Авторський знак: І98
Кількість примірників :  10    В наявності :  9
Опис документа
4736. Кісельов, А. П.
Основи бізнесу : підручник. – К. : Вища школа, 1998. – 191с. – 5-11-004657-3.
Шифр: 65.012.1я7  Авторський знак: К44
Кількість примірників :  141    В наявності :  141
Опис документа
4737. Андрейцев, В. І.
Екологічне і земельне право України : практикум. – К. : Юрінком інтер, 1998. – 272с,. – 966-7302-18-0.
Шифр: 67.407я7  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  6    В наявності :  4
Опис документа
4738. Башнянин, Г. І.
Політична економія : підручник: у 2-х ч., Ч.2 : Спеціальна економічна теорія. – К. : ІЗМН, 1997. – 303с. – 5-7763-1671-5.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Б33
Кількість примірників :  48    В наявності :  48
Опис документа
4739. Башнянин, Г. І.
Політична економія : підручник: у 2-х ч., Ч.1 : Загальна економічна теорія. – К. : ІЗМН, 1997. – 303с. – 5-7763-1670-7.
Шифр: 65.01я7  Авторський знак: Б33
Кількість примірників :  59    В наявності :  59
Опис документа
4740. Дайновский, Ю. А.
505 приемов бизнеса: Маркетинг. Менеджмент. Реклама. Торговля. Производство. Налоги. Стимулирование труда. – К. : А.С.К., 1998. – 272с. – Экономика. Право. Финансы. – 966-539-095-3.
Шифр: 65.012.1  Авторський знак: Д14
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет