ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18761 - 18780 від загального числа 124812

18761. Кисликов, В. Ф.
Будова й експлуатація автомобілів : підручник. – К. : Либідь, 1999. – 400с. – 966-06-0174-3.
Шифр: 629.33(07)  Авторський знак: К44
Кількість примірників :  53    В наявності :  53
Опис документа
18762. Сигорский, В. П.
Математический апарат инженера. – К. : Техніка, 1975. – 768с.
Шифр: 51(03)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
18763. Ануфриев, В. В.
Автоматика и автоматизация производственных процессов пищевой промышленности : учеб. пособие. – Воронеж : Воронежского университета, 1983. – 174с.
Шифр: 681.52(07)  Авторський знак: А73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18764. Рабинович, Э. А.
Сборник задач и упражнений по общей электротехнике : Учебное пособие. – 2-е изд., исправл. – М. : Энергия, 1978. – 303с.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: Р12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18765. Овчинников, П. П.
Вища математика : підручник: У 2-х ч., Ч.2 : Диференційні рівняння. – 3-тє вид., випр. – К. : Техніка, 2004. – 792с. – 966-575-050-Х.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: О-35
Кількість примірників :  96    В наявності :  96
Опис документа
18766. Чиликин, М. Г.
Общий курс электропривода : Учебник. – 6-е изд., доп. и перераб. – М. : Энергоиздат, 1981. – 576с.
Шифр: 62-83(075)  Авторський знак: Ч-61
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18767. Костюк, В. І.
Основи теорії автоматизованого електропривода і слідкуючих систем : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1970. – 303с.
Шифр: 62-50(07)  Авторський знак: К72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18768. Трощенко, В. Т.
Сопротивление усталости металлов и сплавов : Справочник, Ч.1. – К. : Наукова думка, 1987. – 510с.
Шифр: 620.17(03)  Авторський знак: Т76
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
18769. Овчинников П.П.,Кропив'янський П.С.,Полушкін С.П.,Рябець І.І.,Кривий О.Ф.
Вища математика : зб. задач: У 2-х ч., Ч.2 : Звичайні диференційні рівняння. – 2-ге вид. – К. : Техніка, 2004. – 376с. – 966-575-112-3.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: В55
Кількість примірників :  94    В наявності :  94
Опис документа
18770. Фильчаков, П. Ф.
Справочник по высшей математике. – К. : Наукова думка, 1974. – 743с.
Шифр: 510(03)  Авторський знак: Ф57
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18771. Трощенко, В. Т.
Сопротивление усталости металлов и сплавов : Справочник, Ч.2. – К. : Наукова думка, 1987. – 1302с.
Шифр: 620.17(03)  Авторський знак: Т76
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
18772. Гаврильченко Х.І.,Полушкін С.П.,Кропив'янський П.С.,Овчинников П.П.,Федорова Г.І.
Вища математика : зб. задач: У 2-х ч., Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. – 2-ге вид. – К. : Техніка, 2004. – 279с. – 966-575-112-3.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: В55
Кількість примірників :  97    В наявності :  97
Опис документа
18773. Пономаренко, О. І.
Сучасний економічний аналіз : Навч. посібник: У 2-х ч., Ч.1 : Мікроекономіка. – К. : Вища школа, 2004. – 262с. – 966-642-048-1.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: П56
Кількість примірників :  81    В наявності :  79
Опис документа
18774. Пономаренко, О. І.
Сучасний економічний аналіз : Навч. посібник: У 2-х ч., Ч.2 : Макроекономіка. – К. : Вища школа, 2004. – 207с. – 966-642-251-4.
Шифр: 330.101.541(07)  Авторський знак: П56
Кількість примірників :  84    В наявності :  83
Опис документа
18775. Грона, В.
Основи математичної кібернетики : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 428с.
Шифр: 519.7(07)  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
18776. Писаренко, Г. С.
Опір матеріалів : Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Вища школа, 2004. – 655с. – 966-642-056-2.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: П-61
Кількість примірників :  94    В наявності :  92
Опис документа
18777. Хомяк, О. Н.
Расчеты надежности элементов машин при проектировании. – К. : Вища школа, 1988. – 167с. – 5-11-001276-8.
Шифр: 62-192  Авторський знак: Х76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18778. Серьезнов, А. Н.
Измерения при испытаниях авиационных конструкций на прочность. – М. : Машиностроение, 1976. – 224с.
Шифр: 531.7  Авторський знак: С33
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18779. Ряхин, В. А.
Долговечность и устойчивость сварных конструкций строительных и дорожных машин. – М. : Машиностроение, 1984. – 232с.
Шифр: 625  Авторський знак: Р99
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18780. Шейнблит, А. Е.
Курсовое проектирование деталей машин : Учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1991. – 432с.
Шифр: 621.81(07)  Авторський знак: Ш39
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа

« 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет