ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18801 - 18820 від загального числа 124577

18801. Кулиш, Л.
Английский для общения (наука, образование, бизнес, быт). – К. : АСТАРТА, 1995. – 256с. – 5-7707-7440-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К77
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
18802. Бойко, Ю. С.
Шлях нації. – Париж-Київ-Львів : Українське слово, 1992. – 126с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18803. Сагайдак, М. А.
Давньокиївський Поділ : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології. – К. : Наукова думка, 1991. – 168с. – 5-12-002135-2.
Шифр: 902(477)  Авторський знак: С13
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18804. Українська ідея. Перші речники. – К. : Знання, 1994. – 182с. – 5-7770-0627-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18805. Смолій, В. А.
Як і коли почала формуватися Українська нація. – К. : Наукова думка, 1991. – 112с. – 5-12-001975-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18806. Болхоітінов, Є.
Вибрані праці з історіїї Києва. – К. : Либідь, 1995. – 488с. – 5-325-00282-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18807. Гунчак, Т.
Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії. – К. : Либідь, 1993. – 288с. – 5-325-00391-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18808. Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів. – К. : Наукова думка, 1993. – 240с. – 5-12-003872-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18809. Гераськова, Л. С.
Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи : монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 130с. – 5-12-002114-Х.
Шифр: 730(477)  Авторський знак: Г37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18810. Жарковский, Б. И.
Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) : учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Вища школа, 1989. – 336с. – 5-06-000315-9.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ж35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18811. Фарзане, Н. Г.
Технологические измерения и приборы : Учебник. – М. : Высшая школа, 1989. – 456с. – 5-06-000099-0.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ф24
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18812. Антоненко-Давидович, Б.
Як ми говоримо. – К. : КМ Akademia, 1994. – 254с. – 5-7707-5777-9.
Шифр: 811.161.2  Авторський знак: А72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18813. Конквест, Р.
Жнива скорботи : Радянська колективізація і голодомор. – К. : Либідь, 1993. – 384с. – 5-325-00461-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18814. Опришко, В. Ф.
Право Європейського Союзу : заг. частина, підручник. – К. : КНЕУ, 2002. – 460с. – 966-7024-46-6.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: О-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18815. Яцюк, В. М.
Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940. – К. : Криниця, 2004. – 488с. – 966-7575-52-7.
Шифр: 75(477)  Авторський знак: Я92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18816. Зайцев, П.
Життя Тараса Шевченка. – 2-ге вид. – К. : Обереги, 2004. – 480с. – 966-513-061-7.
Шифр: 82-94(477)  Авторський знак: З-12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18817. Киркевич, В. Г.
Володимирський собор у Києві. – К. : Техніка, 2004. – 208с. – 966-575-097-6.
Шифр: 726(477)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18818. Горбик, О. О.
Римо-католицькі костьоли Києва та Київщини. – К. : Техніка, 2004. – 128с. – 966-575-047-Х.
Шифр: 726(477)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18819. Вайда, А.
Кіно і решта світу : Автобіографія. – К. : Етнос, 2004. – 312с. – 966-522-004-7.
Шифр: 791  Авторський знак: В12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18820. Чухліб, Т. В.
Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713). – К. : Києво-Могилянська академія, 2004. – 288с. – 966-518-304-4.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Ч96
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет