ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18961 - 18980 від загального числа 124832

18961. Данько, Т. П.
Управление маркетингом (методологический аспект) : Учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 280с. – 5-86225-704-7.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: Д17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18962. Зубко, В. И.
Изгиб трансверсально-изотропных плит в постановке задачи контактного взаимодействия пакета пластин // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.50.
Шифр: 539.3  Авторський знак: З-91
Опис документа
18963. Наконечний, О. М.
Дослідження залежності середньоочікуваної вартості акції від структури капіталу компанії // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.65.
Шифр: 519.248  Авторський знак: Н22
Опис документа
18964. Ільченко, Л. Г.
Теоретичне визначення потенціалу взаємодії між двома близько розділеними діелектриками у воді // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.76.
Шифр: 539.2.01
Опис документа
18965. Божко, А. Е.
О спектральном распределении энергии в электромагнитных цепях // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.82.
Шифр: 621.3(075)  Авторський знак: Б76
Опис документа
18966. Борисов, Ю. В.
Моделирование движения и нагрева частиц порошка при лазерном, плазменном и гибридном напылении // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.86.
Шифр: 621.791  Авторський знак: Б82
Опис документа
18967. Даневич, Т. Б.
Нелінійні нелокальні моделі багатокомпонентних релаксуючих середовищ з внутрішніми осциляторами // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.106.
Шифр: 539.182  Авторський знак: Д17
Опис документа
18968. Петровський, О. П.
Кінематичний пропагатор для хвильового рівняння і прямі кінематичні задачі структурної сейсморозвідки // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.122.
Шифр: 550.830  Авторський знак: П30
Опис документа
18969. Гладир, І. І.
Антимікотичні полімерні матеріали на основі поліуретанів // Доповіді НАН України. – 2005. – №1. – с.131.
Шифр: 678.664  Авторський знак: Г52
Опис документа
18970. Виссема, Х.
Менеджмент в подразделениях фирмы : Предпринимательство и координация в децентрализованной компании. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 288с. – 5-86225-343-2.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: В53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18971. Льюис, Д.
Стресс-менеджер. – М. : Рефл-Бук, 2000. – 266с. – 5-87983-091-8.
Шифр: 005.32  Авторський знак: Л89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18972. Олексюк, О. С.
Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні. – К. : Наук. думка, 1998. – 507с. – 966-00-0427-3.
Шифр: 005.53  Авторський знак: О-53
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18973. Моисеева, Н. К.
Основы теории и практики функционально-стоимостного анализа : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1988. – 192с.
Шифр: 33.021(07)  Авторський знак: М65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18974. Бэнгз, Д.
Руководство по составлению бизнес-плана. – 7-е изд. – М. : Финпресс, 1998. – 256с. – 5-8018-0021-2.
Шифр: 005.511  Авторський знак: Б97
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18975. Дойль, П.
Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб. : Питер, 1999. – 560с. – 5-314-00138-1.
Шифр: 005  Авторський знак: Д55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18976. Бланк, И. А.
Торговый менеджмент. – К. : УФИМБ, 1997. – 408с. – 5-7763-8754-Х.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Б68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18977. Бондаренко, Э.
Ваш друг - этикет. – Калининград : Янтар. сказ, 1998. – 255с. – 5-85500-515-1.
Шифр: 174  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18978. Тренев, Н. Н.
Управление конфликтами : Учеб.-практ. пособие. – М. : Приор, 1999. – 96с. – 5-7990-0358-6.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: Т66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18979. Шершньова, З. Є.
Стратегічне управління : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1999. – 384с. – 966-574-027-Х.
Шифр: 005.21(07)  Авторський знак: Ш49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18980. Гуржій, О.
Іван Скоропадський. – К. : Альтернативи, 2004. – 312с. – 966-7217-81-7.
Шифр: 94(477)(092)  Авторський знак: Г95
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет