ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18581 - 18600 від загального числа 124832

18581. Сидоренко, О. Ф.
Українські землі у міжнародній торгівлі (ІХ - середина ХVІІ ст.). – Ж. : Наукова думка, 1992. – 332с. – 5-12-003288-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18582. Смирнов, К. Ф.
Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. – М. : Наука, 1984. – 184с.
Шифр: 94(36)  Авторський знак: С50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18583. Мироненко О.,Римаренко Ю.,Усенко І,Чехович В.
Українське державотворення: Невитребуваний потенціал : Словник-довідник. – К. : Либідь, 1997. – 560с. – 5-325-00767-Х.
Шифр: 94(477)(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
18584. Чубинський, П.
Мудрість віків : Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського. У 2-х кн. Кн. 1. – К. : Мистецтво, 1995. – 224с. – 5-7715-0667-2.
Шифр: 39(477)  Авторський знак: Ч-81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18585. Штепа, П.
Московство: його походження, зміст, форми й історична тяглість. – Вид. скорочене. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 337с. – 5-7707-8800-3.
Шифр: 94(470)  Авторський знак: Ш89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18586. Кулиш, Л.
Английский для общения (наука, образование, бизнес, быт). – К. : АСТАРТА, 1995. – 256с. – 5-7707-7440-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К77
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
18587. Бойко, Ю. С.
Шлях нації. – Париж-Київ-Львів : Українське слово, 1992. – 126с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18588. Сагайдак, М. А.
Давньокиївський Поділ : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології. – К. : Наукова думка, 1991. – 168с. – 5-12-002135-2.
Шифр: 902(477)  Авторський знак: С13
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18589. Українська ідея. Перші речники. – К. : Знання, 1994. – 182с. – 5-7770-0627-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18590. Смолій, В. А.
Як і коли почала формуватися Українська нація. – К. : Наукова думка, 1991. – 112с. – 5-12-001975-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С51
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18591. Болхоітінов, Є.
Вибрані праці з історіїї Києва. – К. : Либідь, 1995. – 488с. – 5-325-00282-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18592. Гунчак, Т.
Україна: перша половина ХХ століття : нариси політичної історії. – К. : Либідь, 1993. – 288с. – 5-325-00391-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18593. Голод 1921-1923 років в Україні : Зб. документів і матеріалів. – К. : Наукова думка, 1993. – 240с. – 5-12-003872-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18594. Гераськова, Л. С.
Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи : монографія. – К. : Наук. думка, 1991. – 130с. – 5-12-002114-Х.
Шифр: 730(477)  Авторський знак: Г37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18595. Жарковский, Б. И.
Приборы автоматического контроля и регулирования (устройство и ремонт) : учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Вища школа, 1989. – 336с. – 5-06-000315-9.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ж35
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18596. Фарзане, Н. Г.
Технологические измерения и приборы : Учебник. – М. : Высшая школа, 1989. – 456с. – 5-06-000099-0.
Шифр: 681.2(07)  Авторський знак: Ф24
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18597. Антоненко-Давидович, Б.
Як ми говоримо. – К. : КМ Akademia, 1994. – 254с. – 5-7707-5777-9.
Шифр: 811.161.2  Авторський знак: А72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18598. Конквест, Р.
Жнива скорботи : Радянська колективізація і голодомор. – К. : Либідь, 1993. – 384с. – 5-325-00461-1.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18599. Опришко, В. Ф.
Право Європейського Союзу : заг. частина, підручник. – К. : КНЕУ, 2002. – 460с. – 966-7024-46-6.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: О-60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18600. Яцюк, В. М.
Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940. – К. : Криниця, 2004. – 488с. – 966-7575-52-7.
Шифр: 75(477)  Авторський знак: Я92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет