ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18881 - 18900 від загального числа 124713

18881. Грона, В.
Основи математичної кібернетики : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 428с.
Шифр: 519.7(07)  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
18882. Писаренко, Г. С.
Опір матеріалів : Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Вища школа, 2004. – 655с. – 966-642-056-2.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: П-61
Кількість примірників :  94    В наявності :  91
Опис документа
18883. Хомяк, О. Н.
Расчеты надежности элементов машин при проектировании. – К. : Вища школа, 1988. – 167с. – 5-11-001276-8.
Шифр: 62-192  Авторський знак: Х76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18884. Серьезнов, А. Н.
Измерения при испытаниях авиационных конструкций на прочность. – М. : Машиностроение, 1976. – 224с.
Шифр: 531.7  Авторський знак: С33
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
18885. Ряхин, В. А.
Долговечность и устойчивость сварных конструкций строительных и дорожных машин. – М. : Машиностроение, 1984. – 232с.
Шифр: 625  Авторський знак: Р99
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18886. Шейнблит, А. Е.
Курсовое проектирование деталей машин : Учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1991. – 432с.
Шифр: 621.81(07)  Авторський знак: Ш39
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
18887. Копань, В. С.
Композиційні матеріали : навч. посыбник. – К. : Пульсари, 2004. – 200с. – 966-7671-81-Х.
Шифр: 621.763(07)  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  57    В наявності :  57
Опис документа
18888. Найдыш, В. М.
Концепции современного естествознания : Учебное пособие. – М. : Гардарики, 1999. – 476с. – 5-8297-0001-8.
Шифр: 5(07)  Авторський знак: Н20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18889. Боков, В. Н.
Детали машин. Атлас : учеб. пособие. – М. : Машиностроение, 1983. – 164с.
Шифр: 621.81(07)  Авторський знак: Б78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18890. Стойлов, Ю. Ю.
Лазерный луч в мыльной пленке // Успехи физических наук. – 2004. – №12. – с.1360.
Шифр: 53  Авторський знак: С81
Опис документа
18891. Еремеев, И. П.
Электрофотоядерный энергетический цикл // Успехи физических наук. – 2004. – №12. – с.1319.
Шифр: 53  Авторський знак: Е70
Опис документа
18892. Желтиков, А. М.
Изолированные волноводные моды интенсивных световых полей // Успехи физических наук. – 2004. – №12. – с.1300.
Шифр: 53  Авторський знак: Ж52
Опис документа
18893. Абрамочкин, Е. Г.
Спиральные пучки света // Успехи физических наук. – 2004. – №12. – с.1273.
Шифр: 53  Авторський знак: А16
Опис документа
18894. Власюк, В. Є.
Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.4.
Шифр: 65.26  Авторський знак: В58
Опис документа
18895. Гушта, О. В.
Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.10.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Г97
Опис документа
18896. Кондратюк, С. Я.
Послуги державного казначейства: сутність і тенденції розвитку // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.16.
Шифр: 65.26  Авторський знак: К64
Опис документа
18897. Мортиков, В. В.
Бюджетне обмеження держави як об"ект економічного аналізу // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.25.
Шифр: 65.26  Авторський знак: М80
Опис документа
18898. Савченко, Т. Б.
Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.30.
Шифр: 65.26  Авторський знак: С13
Опис документа
18899. Андрущенко, В. Л.
Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.36.
Шифр: 65.26  Авторський знак: А66
Опис документа
18900. Турило, А. М.
Оцінка ефективності інноваційного лізингу // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.44.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Т87
Опис документа

« 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет