ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18741 - 18760 від загального числа 124577

18741. Сапронов, П. А.
Культурология : Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб. : Союз, 1998. – 560с. – 5-87852-065-6.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: С90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18742. Атлас М.С.,Грязнова А.Г.,Чечелева Т.В.,Бажан А.И.,Бобкин В.В.
Основы функционирования экономической системы: Проблемные лекции по политической экономии : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1991. – 231с. – 5-06--002228-5.
Шифр: 330.101  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18743. Розин, В. М.
Культурология : Учебник для вузов. – Л. : Форум-инфра-М, 1999. – 344с. – 5-86225-848-5.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18744. Плющ, М. Я.
Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1995. – 284с. – 5-11-004252-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П40
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
18745. Шамхалов, Ф. И.
Государство и экономика: (власть и бизнес). – М. : Экономика, 1999. – 414с. – Системные проблемы России. – 5-282-01936-1.
Шифр: 338.24  Авторський знак: Ш19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18746. Єрмоленко С.Я.,Дзюбишина-Мельник Н.Я.,Ленец К.В.,Масенко Л.Т.,Нечитайло О.І.
Культура української мови : Довідник. – К. : Либідь, 1990. – 304с. – 5-11-001484-1.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18747. Черняк В.К.,Якуша Ю.Г.,Супрун В.П.,Радионова А.В.,Отрошко М.Ю.
Экономические противоречия и их разрешение. – К. : Наукова думка, 1991. – 284с. – 5-12-002170-0.
Шифр: 339.98  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18748. Історія української мови. Хрестоматія : навч. посібник. – К. : Либідь, 1996. – 288с. – 5-325-00794-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: І-18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
18749. Грязнова А.Г.,Чечелева Т.В.,Атлас М.С.,Бурменко Т.Д.,Макарова Н.Н.
Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства (Политическая экономия) : Учеб. пособие. – М. : Финансовая академия при Правительстве РФ, 1997. – 344с. – 5-7942-0008-1.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18750. Головащук, С. І.
Українське літературне слововживання : Словник-довідник. – К. : Вища школа, 1995. – 319с. – 5-11-004516-Х.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18751. Панченко, Н. Ф.
Производство и личное потребление: взаимосвязь и целевая направленность. – К. : Вища школа, 1985. – 224с.
Шифр: 330.11  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18752. Краткий экономический словарь : словарь. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – 399 с. – 5-250-00449-0.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18753. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.1 : Передмова. Першопочатки нагородної справи в Україні. Перші нагороди України. За межами Батьківщини. – К. : "Українознавство", "АRC-Ukraine", 1996. – 288с. – 5-7770-0893-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18754. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.2 : Орден Трудового Червоного Прапора УРСР, 1921-1933 р.р. Виникнення і становлення нагородної системи радянської доби. Нездійснені поекти. – К. : АRC-Ukraine, 1996. – 344с. – 966-7127-10-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18755. Табачник Д.,Безгін І.,Бузало В.,Дмитрієнко М.,Курас І.
Нагороди України. Історія, факти, документи : У 3-х томах. Т.3 : Нагороди незалежної України. Нагороди Президента України. Статистичні відомості. Реєстри нагородженних. Бібліографія з фалеристики. – К. : "Українознавство", "АRC-Ukraine", 1996. – 424с. – 5-7770-0892-5.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Н16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18756. Огіенко, І.
Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народа : Курс, читаний в Українськім Народнім Університеті. – К. : Абрис, 1991. – 272с. – 5-7707-1680-0.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: О-36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18757. Ефименко, А. Я.
История украинского народа. – К. : Либідь, 1990. – 512с. – 5-11-001491-4.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Е91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18758. Драгоманов, М. П.
Вибране ("...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні"). – К. : Либідь, 1991. – 688с. – Пам'ятки історичної думки україни. – 5-11-001743-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д72
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
18759. Возняк, М. С.
Історія української літератури : у 2-х кн. Кн.1. – 2-ге вид., виправ. – Львів : Світ, 1992. – 696с. – 5-7773-0024-3.
Шифр: 82(477)(09)(07)  Авторський знак: В64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18760. Рибалка, І. К.
Історія Української РСР. Дорадянський період : Підручник. – К. : Вища школа, 1978. – 591с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Р49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет