ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 18901 - 18920 від загального числа 124713

18901. Ілляшенко, С. М.
Екологічні ризики інновацій: класифікація та аналіз // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.49.
Шифр: 65.26  Авторський знак: И44
Опис документа
18902. Заруба, Ю. О.
Роль фінансового механізму у підвищенні конкурентоспроможності банків // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.60.
Шифр: 65.26  Авторський знак: З-35
Опис документа
18903. Гордон, В. Б.
Роль деривативів на ринках, що розвиваються // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.70.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Г68
Опис документа
18904. Гапчич, Д. М.
Становлення рейтингової інфраструктури фондового ринку України // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.77.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Г19
Опис документа
18905. Шаповалов, О. В.
Депозитні сертифікати Національного банку України та державні облігації // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.82.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Ш24
Опис документа
18906. Лобанова, А. Л.
Ресурсна політика комерційних банків України // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.88.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Л68
Опис документа
18907. Олексів, І. Б.
Методи багатовимірного аналізу в оцінюванні фінансових ризиків підприємств // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.96.
Шифр: 65.26  Авторський знак: О-53
Опис документа
18908. Бодаковський, В. Ю.
Проблеми залучення кредитних ресурсів вітчизняними підприємствами // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.106.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Б75
Опис документа
18909. Котляр, М. Д.
Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.113.
Шифр: 65.26  Авторський знак: К73
Опис документа
18910. Євтух, Л. Б.
Довгострокові програми в економіці України, їхня суть і класифікація // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.124.
Шифр: 65.26  Авторський знак: Е21
Опис документа
18911. Коренюк, П. І.
Фінансові проблеми економіки природокористування в аграрному секторі України // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.132.
Шифр: 65.26  Авторський знак: К66
Опис документа
18912. Захарченко, В. О.
Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2005. – №1. – с.137.
Шифр: 65.26  Авторський знак: З-38
Опис документа
18913. Каранська, М. У.
Синтаксис сучасної української літературної мови : навч. посібник. – К. : Либідь, 1995. – 312с. – 5-325-00672-Х.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
18914. Паламар, Л. М.
Практичний курс української мови : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 192с. – 5-325-00014-4.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
18915. Панова И.И.,Христорождественская Л.П.,Тиханович Л.А.,Карневская Е.Б.,Ревтович Ю.М.
Английский для начинающих = English for Beginners. – 2-е изд., стереотип. – Минск : Вышэйшая школа, 1994. – 511с. – 985-06-0006-3.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
18916. Ферстер, Э.
Методы корреляционного и регрессионного анализа : Руководство для экономистов. – М. : Финансы и статистикаё, 1983. – 302с.
Шифр: 519.2  Авторський знак: Ф43
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
18917. Кибернетика и системный анализ, №6. – Москва : НАН Украины, 2004. – 192 с.
Шифр: 519.7
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18918. Мэйндоналд, Дж.
Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 350с. – 5-279-00057-4.
Шифр: 519.2  Авторський знак: М97
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
18919. Капитонова, Ю. В. и др.
Об использовании Байесовых сетей для мониторинга пользователей компьютеров // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – №6. – с.3.
Шифр: 519.6  Авторський знак: К20
Опис документа
18920. Мейтус, В. Ю.
К проблеме создания образного компьютера // Кибернетика и системный анализ. – 2004. – №6. – с.29.
Шифр: 004.82  Авторський знак: М45
Опис документа

« 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет