ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6301 - 6320 від загального числа 124577

6301. Пестриков, В. М.
Механика разрушения твердых тел : Курс лекций. – СПб. : Профессия, 2002. – 320с. – 5-93913-022-4.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: П28
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6302. Карих, Н. М.
Оценка достоверности справочных данных об электромагнитных свойствах материалов на ВЧ и СВЧ // Измерительная техника. – 2002. – №12. – с.39.
Шифр: 621.317  Авторський знак: К23
Опис документа
6303. Брянский, Л. Н.
Меры количественных и качественных свойств // Измерительная техника. – 2002. – №12. – с.58.
Шифр: 389.151  Авторський знак: Б87
Опис документа
6304. Войтов, А. Г.
Техника (общая теория) : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : Маркетинг, 2001. – 236с. – 5-94462-015-3.
Шифр: 621.01(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6305. Глинка, Н. Л.
Общая химия : учеб. пособие. – 23-е изд., испр. – Л. : Химия, 1983. – 704с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Г54
Кількість примірників :  164    В наявності :  162
Опис документа
6306. Філімоненков, О. С.
Фінанси підприємств : навч. посібник. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360с. – 966-521-166-8.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: Ф53
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6307. Усач, Б. Ф.
Контроль і ревізія : Підручник. – 4- те вид., стереотип. – К. : Знання-Прес, 2002. – 253с. – 966-7767-46-9.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: У74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6308. Тормоса, Ю. Г.
Ціни та цінова політика : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 122с. – 966-574-249-9.
Шифр: 338.5(07)  Авторський знак: Т60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6309. Причепій Є.М.,Черній А.М.,Гвоздецький В.Д.,Чекаль Л.А.
Філософія : Посібник. – К. : Академія, 2001. – 576с. – 966-580-113-9.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
6310. Петрашко, Л. П.
Валютні операції : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 204с. – 966-574-262-0.
Шифр: 339.722(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6311. Савченко, А. Г.
Макроекономічна політика : Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 166с. – 966-574-223-Х.
Шифр: 330.101.541(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6312. Курас І.Ф.,Рудич Ф.М.,Балабан Р.В.,Клинченко О.В.,Кононенко Н.В.
Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку : навч. посібник. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 327с. – 966-611-118-7.
Шифр: 321(477)(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6313. Колодій А.,Харченко В.,Климанська Л.,Космина Я.
Політологія : підручник. Кн.1 : Політика і суспільство, Кн.2 : Держава і суспільство. – К. : Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – 584с. – 966-521-114-5.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6314. Баканов, М. И.
Теория экономического анализа : Учебник. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 416с. – 5-279-02042-7.
Шифр: 33.021(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6315. Михасюк І.Р.,Мельник А.Ф.,Крупка М.І.,Залога З.М.
Державне регулювання економіки : Підручник. – 2-ге вид., випр., і доп. – К. : Атіка, Ельга-Н, 2002. – 592с. – 966-7714-24-1.
Шифр: 338.24(07)  Авторський знак: Д36
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6316. Ковалев, В. В.
Анализ хозяйственной деятельности предприятия : Учебник. – М. : ТК Велби, 2002. – 324с. – 5-902171-42-3.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6317. Красавина Л.Н.,Алибегов Т.И.,Былиняк С.А.,Валовая Т.Д.,Катасонов В.Ю.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 608 с. – 5-279-02117-2.
Шифр: 339.72(07)  Авторський знак: М43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6318. Філіпенко А.С.,Будкін В.С.,Веклич О.О.,Годун С.Д.,Дудченко М.А.та ін.
Світова економіка : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 582 с. – 966-06-0213-8.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: С24
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
6319. Немов, Р. С.
Практическая психология : Познание себя. Влияние на людей: Пособие. – М. : ВЛАДОС, 2002. – 320с. – 5-691-00074-8.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: Н50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6320. Законодавство України про працю : Зб. нормат. актів: У 3-х кн. Кн.1 : Загальні положення. Зайнятість та працевлаштування громадян. Трудовий дововір. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників. – К. : Істина, 1999. – 704с. – 966-7613-00-3.
Шифр: 349.2(477)  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет