ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 6721 - 6740 від загального числа 123835

6721. Гончаренко, С. У.
Фізика для допитливих : Механіка. – К. : Техніка, 1970. – 276с.
Шифр: 53  Авторський знак: Г65
Кількість примірників :  1
Опис документа
6722. Бессонов, Л. А.
Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. – 10-е изд. – М. : Гардарики, 1999. – 638с. – 5-8297-0026-3.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: Б53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6723. Модзелевский А.А.,Мущинкин А.А.,Кедров С.С.,Соболь А.М.,Завгородний Ю.П.
Токарные станки. – М. : Машиностроение, 1973. – 282с.
Шифр: 621.941  Авторський знак: Т52
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6724. Пушкар, М. С.
Фінансовий облік : підручник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 628с. – 966-7952-07-Х.
Шифр: 657.15(07)  Авторський знак: П91
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
6725. Данильченко, О. М.
Системне програмування : Курс лекцій, Ч.1. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 94с.
Шифр: 004.42(07)  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6726. Збожна, О. М.
Основи технології : навч. посібник. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 486с. – 966-7952-03-7.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: З-12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
6727. Лудченко, О. А.
Технічне обслуговування і ремонт автомобілів : підручник. – К. : Знання-Прес, 2003. – 511с. – 966-7767-38-8.
Шифр: 629.08(07)  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6728. Бушма, А. В.
Информационная избыточность форм визуализации данных как средство повышения надёжности радиоэлектронной аппаратуры // Радиоэлектроника. – 2003. – Т.46. – №1-2. – с.8, №2.
Шифр: 681.32  Авторський знак: Б90
Опис документа
6729. Каневский, В. И.
Влияние второй гармоники на эффективность преобразования энергии в диоде Ганна со сложным катодом // Радиоэлектроника. – 2003. – Т.46. – №1-2. – с.16, №2.
Шифр: 621.382.2  Авторський знак: К19
Опис документа
6730. Шемет, Т. С.
Міжнародні фінанси : Підручник. – К. : КНТЕУ, 2000. – 336с. – 966-7376-83-4.
Шифр: 339.7(07)  Авторський знак: Ш46
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
6731. Муравов, С. А.
Сравнительная эффективность пироэлектрических материалов // Радиоэлектроника. – 2003. – Т.46. – №1-2. – с.23, №2.
Шифр: 537.226  Авторський знак: М91
Опис документа
6732. Катрич, В. А.
Электрически длинные волноводно-щелевые антенны с оптимальными излучающими характеристиками // Радиоэлектроника. – 2003. – Т.46. – №1-2. – с.51, №2.
Шифр: 621.396.67  Авторський знак: К29
Опис документа
6733. Волосюк, В. К.
Алгоритмы комбинированной обработки стохастических сигналов в многоканальных скаттерометрических системах с синтезом апертуры // Радиоэлектроника. – 2003. – Т.46. – №1-2. – с.61, №2.
Шифр: 621.396.61  Авторський знак: В68
Опис документа
6734. Зельніченко, О. І.
Митна справа : підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 190с. – 966-7376-70-2.
Шифр: 339.5(07)  Авторський знак: З-50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6735. Андреев, Ф. М.
Устройство стабилизации вероятности ложной тревоги, использующее линейную комбинацию порядковых статистик // Радиоэлектроника. – 2003. – Т.46. – №1-2. – с.70, №2.
Шифр: 621.396.61  Авторський знак: А66
Опис документа
6736. Мошек, Г. Є.
Менеджмент підприємства : Підручник. – К. : КНТЕУ, 2002. – 371с. – 966-629-012-Х.
Шифр: 005.5(07)  Авторський знак: М87
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6737. Панкратов, Ф. Г.
Комерційна справа : навч. посібник. – 2-ге вид., випр. – Рівне : Вертекс, 2002. – 352с. – 966-7147-16-9.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
6738. Кузьменко, О.
Адміністративний процес: сутність і структура // Право України. – 2003. – №2. – с.22.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К89
Опис документа
6739. Прилипко, С.
Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки // Право України. – 2003. – №2. – с.22.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П76
Опис документа
6740. Оплачко, Л.
Кредитування як банківська операція // Право України. – 2003. – №2. – с.52.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: О-60
Опис документа

« 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет