ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5501 - 5520 від загального числа 124644

5501. Фейнман, Р.
Фейнмановские лекции по физике, Вып..5 : Электричество и магнетизм. – М. : Мир, 1977. – 294с.
Шифр: 530.1  Авторський знак: Ф76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5502. Брігхем, Є. Ф.
Основи фінансового менеджменту : підручник. – К. : Молодь, 1997. – 1000с. – 5-7720-0943-5.
Шифр: 005.915(07)  Авторський знак: Б87
Кількість примірників :  17    В наявності :  16
Опис документа
5503. Вінник, О. М.
Інвестеційне право : навч. посібник. – К. : Атіка, 2000. – 264с. – 966-7714-02-0.
Шифр: 346(07)  Авторський знак: В48
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5504. Навакатікян, О. О.
Охорона праці користувачів комп'ютерних відеодисплейних терміналів : навч.-метод. посібник. – К. : Охорона праці, 1997. – 400с.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: Н15
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5505. Підіпригора О.А.,Боброва Д.В.,Воронова Л.К.,Довгерт А.С.,Кузнєцова Н.С.
Цивільне право : навчально-метод. посібник, Ч.2. – К. : Вентурі, 1996. – 480с. – 966-570-000-6.
Шифр: 347(07)  Авторський знак: Ц78
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
5506. Філіпенко А.С.,Вергун В.А.,Бураківський І.В.,Сікора В.Д.,Рогач О.І.
Економіка зарубіжних країн : Підручник. – К. : Либідь, 1996. – 416с. – 5-325-00622-3.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5507. Василик, О. А.
Державні фінанси України : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1997. – 383 с. – 5-11-004676-х.
Шифр: 336.1(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
5508. Кабушкин, Н. И.
Основы менеджмента : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ТОО ОСТОЖЬЕ, 1999. – 316с. – 5-8609-5118-3.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5509. Фінансове право (За законодавством України). – К. : Вентурі, 1995. – 272с. – 5-7707-8061-4.
Шифр: 347.73(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
5510. Карпенко, Д. О.
Трудове право України : Курс лекцій. – К. : МАУП, 1999. – 192с. – 966-7312-73-9.
Шифр: 349.2(07)  Авторський знак: К26
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
5511. Цал-Цалко, Ю. С.
Бухгалтерський звіт підприємства та його аналіз : Навчальний посібник. – Ж : ЖІТІ, 1998. – 200с. – 5-7763-2367-3.
Шифр: 657.37(07)  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5512. Александрова, М. М.
Гроші. Фінанси. Кредит : навч.-метод. посібник. В 2-х ч., Ч.1. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 224с.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  138    В наявності :  137
Опис документа /ftextslocal/maslova_groshi_p1.pdf
5513. Калінін, Ю. А.
Релігієзнавство : підручник. – 6-те вид., доопрац. – К. : Наукова думка, 2002. – 339с. – 966-00-0020-0.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  59    В наявності :  58
Опис документа
5514. Юхименко, П. І.
Історія економічних учень : Навч. посібник. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання-Прес, 2002. – 514с. – 966-7767-43-4. – Вища освіта ХХI століття.
Шифр: 330.8(07)  Авторський знак: Ю94
Кількість примірників :  111    В наявності :  110
Опис документа
5515. Браткевич В.В.,Бутов М.В.,Золотарьова І.О.,Климнюк В.Є.,Коврижних І.П.,Молчанов В.П.та ін.
Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підручник. – К. : Академія, 2002. – 704с. – 966-580-135-Х.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  43    В наявності :  43
Опис документа
5516. Международный, научно-учебный центр информационных технологий и систем
Управляющие системы и машины, №3/4 (179/180) : Телематика и непрерывное обучение. – Київ : НАН Украины, 2002. – с.128.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5517. Ущаповський, Ю.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці (від давнини до початку ХХ століття) : наукове видання. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 268с. – 966-613-157-9.
Шифр: 330.8(477)  Авторський знак: У93
Кількість примірників :  43    В наявності :  43
Опис документа
5518. Долгілевич, М. Й.
Практикум з метеорології та кліматології : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 201с. – 966-683-020-5.
Шифр: 551.5(07)  Авторський знак: Д64
Кількість примірників :  230    В наявності :  228
Опис документа
5519. Клименко, Л. П.
Техноекологія : Посібник. – Одеса : Екопрінт, 2000. – 542с. – 966-572-177-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: К49
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
5520. Бондаренко, В. Г.
RC генераторы синусоидальных колебаний. – М. : Связь, 1976. – 208с.
Шифр: 621.373  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет