ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5681 - 5700 від загального числа 124813

5681. Белошицкий, А. П.
Использование температуры кипения азота при градуировке термометров // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.33.
Шифр: 536.531  Авторський знак: Б43
Опис документа
5682. Зуев, П. И.
Метод прямой имитации разности температур для проверки тепловычислителей // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.37.
Шифр: 536.531  Авторський знак: З-93
Опис документа
5683. Куприн, А. И.
Листрогоны. – Симферополь : Таврия, 1984. – 352 с.
Шифр: 821.161.1  Авторський знак: К92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5684. Бухало, О. П.
Измерительные преобразования сигнала акустической эмиссии // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.48.
Шифр: 621.794  Авторський знак: Б94
Опис документа
5685. Казаров, Е. Г.
Оценка информативности нормативных документов // Измерительная техника. – 2002. – №9. – с.62.
Шифр: 389.001  Авторський знак: К14
Опис документа
5686. Кулаковська, Л. П.
Основи аудиту: Курс лекцій : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 608с. – 966-07570-08-8.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
5687. Кулаковська, Л. П.
Основи аудиту: збірник задач і вправ. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 480с. – 7570-45-2.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  80    В наявності :  79
Опис документа
5688. Галушко, В. П.
Діловий протокол та ведення переговорів : навч. посібник. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2002. – 226с. – 966-7890-21-Х.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Г15
Кількість примірників :  19    В наявності :  17
Опис документа
5689. Желєзна, А. О.
Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань : Навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 616с. – 966-683-049.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  110    В наявності :  99
Опис документа
5690. Василюк, Г. Д.
Теоретичні основи теплотехніки : Навч. посіб. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 240с.
Шифр: 621.1(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  260    В наявності :  257
Опис документа
5691. Тарасова, В. В.
Методи екологічних досліджень : Навч. посіб., Ч.1 : Інформаційні характеристики про середовище. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 306с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Т19
Кількість примірників :  179    В наявності :  178
Опис документа
5692. Курносова, Н. О.
Англійська для бухгалтерів : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 172с.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  268    В наявності :  268
Опис документа /ftextslocal/english for accountants.pdf
5693. Малюга Н.М.,Задорожний З.В.,Барановська Т.В.,Давидюк Т.В.,Петренко Н.І.
Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво : зб. задач і вправ. – Ж. : ПП "Рута", 2001. – 288с. – 966-7570-76-2.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: О-16
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
5694. Бутинець Ф.Ф.,Бардаш С.В.,Малюга Н.М.,Петренко Н.І.
Контроль і ревізія : підручник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 512с. – 966-7570-44-4.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  100    В наявності :  100
Опис документа
5695. Бакка, М. Т.
Геометризація родовищ корисних копалин : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2002. – 180с.
Шифр: 622.14(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  144    В наявності :  141
Опис документа
5696. Васюренко, О. В.
Банківські операції : навч. посібник. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 255с. – 966-620-123-2.
Шифр: 336.717(07)  Авторський знак: В20
Кількість примірників :  19    В наявності :  19
Опис документа
5697. Трубицин, Ю. В.
Производство оптоволоконных материалов и полупроводниковых соединений на Украине // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.3.
Шифр: 621.391.029  Авторський знак: Т77
Опис документа
5698. Емельянов, В. А.
Приборное обеспечение моделирования работы сложных радиоэлектронных устройств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.8.
Шифр: 621.3.049  Авторський знак: Е60
Опис документа
5699. Примиский, В. Ф.
Экоинформационный комплекс контроля транспортных средств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.24.
Шифр: 543.271  Авторський знак: П75
Опис документа
5700. Невлюдов, И. Ш.
Методика автоматизированного проектирования технологических процессов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.29.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Н40
Опис документа

« 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет