ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5701 - 5720 від загального числа 124815

5701. Трубицин, Ю. В.
Производство оптоволоконных материалов и полупроводниковых соединений на Украине // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.3.
Шифр: 621.391.029  Авторський знак: Т77
Опис документа
5702. Емельянов, В. А.
Приборное обеспечение моделирования работы сложных радиоэлектронных устройств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.8.
Шифр: 621.3.049  Авторський знак: Е60
Опис документа
5703. Примиский, В. Ф.
Экоинформационный комплекс контроля транспортных средств // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.24.
Шифр: 543.271  Авторський знак: П75
Опис документа
5704. Невлюдов, И. Ш.
Методика автоматизированного проектирования технологических процессов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.29.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Н40
Опис документа
5705. Кренделев, А. Е.
Технологические средства изготовления микрополосковых линий для ГИС КВЧ-диапазона // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.34.
Шифр: 621.385.69  Авторський знак: К79
Опис документа
5706. Васильев, В. А.
Методы уменьшения температурной погрешностидатчиков давления // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.50.
Шифр: 531.7.08  Авторський знак: В19
Опис документа
5707. Дмитриев, М. В.
Степенная связь параметров композиционного материала и его компонентов // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – №4-5. – с.58.
Шифр: 621.37/39  Авторський знак: Д53
Опис документа
5708. Шмидт, Р. А.
Финансовые аспекты маркетинга : Учеб. пособие. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 527с. – 5-238-00110-Х.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Ш73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5709. Тиркало Р.І.,Гуцал І.С.,Чайковський Я.І.,Андрушків Т.І.,Галапуп Н.Д.
Банківська справа : Навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – 314с. – 966-7952-00-2.
Шифр: 65.262.1я7  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
5710. Мороз А.М.,Савлук М.І.,Пуховкіна М.Ф.,Олексієнко М.Д.та ін.
Банківські операції : Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНЕУ, 2002. – 476с. – 966-574-328-7.
Шифр: 336.717(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  8    В наявності :  7
Опис документа
5711. Скомороха, В.
Правосуддя і захист прав людини як реакція на терроризм // Право України. – 2002. – №11. – c.5.
Шифр: 67.9(4Укр.)
Опис документа
5712. Зайчук, О.
Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. – 2002. – №11. – c.23.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-12
Опис документа
5713. Хіміч, О.
Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. – 2002. – №11. – c.44.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Х11
Опис документа
5714. Кравчук, С.
Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України. – 2002. – №11. – c.54.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К78
Опис документа
5715. Коташевський, О.
Окремі недоліки нового Кримінального кодексу України // Право України. – 2002. – №11. – c.97.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К73
Опис документа
5716. Зелена, О.
Поняття юридичної відповідальності: окреми проблеми // Право України. – 2002. – №11. – c.97.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: З-48
Опис документа
5717. Фединяк, Г.
Міжнародне приватне право України: деяки аспекти // Право України. – 2002. – №11. – c.141.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ф32
Опис документа
5718. Добрянський, С.
Хартія основних прав Європейського Союзу: причини прийняття та значення // Право України. – 2002. – №11. – c.147.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Д56
Опис документа
5719. Кибернетика и системный анализ, №5. – Москва : НАН Украины, 2002. – 192 с.
Шифр: 519.7
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5720. Летичевский, А. А.
Переписывающая машина и оптимизация стратегий переписывания термов // Кибернетика и системный анализ. – 2002. – №5. – с.3.
Шифр: 623/518.3  Авторський знак: Л52
Опис документа

« 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет