ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5441 - 5460 від загального числа 124644

5441. Бялік О.М.,Черненко В.С.,Писаренко В.М.,Москаленко Ю.Н.
Металознавство : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Політехніка, 2002. – 384с. – 966-622-090-3.
Шифр: 669.017(07)  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
5442. Кузнєцов, Ю. М.
Верстати-автомати та автоматичні лінії : навч. посібник, Ч.1. – К.-Тернопіль : ЗМОК, Гнозис, 2001. – 198с. – 966-7569-05-5.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: К89
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
5443. Кузнєцов, Ю. М.
Верстати з ЧПУ та верстати комплекси : навч. посібник, Ч.2. – К.-Тернопіль : ЗМОК; Гнозіс, 2001. – 298с. – 966-7569-05-5.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: К89
Кількість примірників :  25    В наявності :  24
Опис документа
5444. Кузнєцов, Ю. М.
Цільові механізми верстатів-автоматів і верстатів з ЧПК : навч. посіб., Ч.3. – К.-Тернопіль : ЗМОК; Гнозіс, 2001. – 354с. – 966-7569-40-3.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: К89
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
5445. Корінний, М. М.
Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К. : Україна, 2000. – 184с. – 966-524-085-4.
Шифр: 930.85(03)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5446. Ковальчук Е.Р.,Косов М.Г.,Митрофанов В.Г.,Соломенцев Ю.М.и др.
Основы автоматизации машиностроительного производства : учебник. – 2-е изд., испр. – М. : Вища школа, 1999. – 312с. – 5-06-003598-0.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5447. Румянцев С.И.,Борщов В.Ф.,Боднев А.Г.,Бойко Н.Г.
Ремонт автомобилей : Учебник. – М. : Транспорт, 1981. – 462с.
Шифр: 629.08(07)  Авторський знак: Р37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5448. Погорілко, В.
Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. – 2002. – №10. – с.3.
Авторський знак: П43
Опис документа
5449. Бородін, І.
Судова влада у теорії поділу влади // Право України. – 2002. – №10. – с.11.
Авторський знак: Б83
Опис документа
5450. Шестаков, В. А.
Проектирование рудников : Учебник. – М. : Недра, 1987. – 231с.
Шифр: 622(07)  Авторський знак: Ш51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5451. Андріюк, В.
Теоретико-методологічні проблеми юридичного прогнозування // Право України. – 2002. – №10. – с.15.
Авторський знак: А66
Опис документа
5452. Потапов, М. Г.
Карьерный транспорт : Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Недра, 1980. – 264с.
Шифр: 622.6(07)  Авторський знак: П64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5453. Общемашиностроительные укрупненные нормативы времени на работы, выполняемые на металлорежущих станках, Ч.3 : Сверлильные станки. – М. : Экономика, 1988. – 146с. – 5-282-00474-7.
Шифр: 331  Авторський знак: О28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5454. Яблонский А.А.,Норейко С.С.,Вольфсон С.Н.,Карпова Н.В.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике : Учеб. пособие. – 2-е изд., испр., и доп. – М. : Высшая школа, 1972. – 432с.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: С23
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
5455. Курінний, Є.
Межі та поняття предмета адміністративного права України // Право України. – 2002. – №10. – с.24.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К93
Опис документа
5456. Мармазов, В.
Європейська Конвенція про захист прав та основних свобод людини як специфічний об"ект судового тлумачення // Право України. – 2002. – №10. – с.33.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: М25
Опис документа
5457. Козьмук, Б.
Мовне законодавство і мовна політика потребують вдосконалення // Право України. – 2002. – №10. – с.70.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К59
Опис документа
5458. Розенфельд, Н.
Загальна характеристика умисних компьютерних злочинів // Право України. – 2002. – №10. – с.88.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Р64
Опис документа
5459. САПР и графика, №9. – Москва : Компьютер Пресс, 2002. – 120 с.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5460. Андриченко, А.
КОМПАС-автопроект: скорость и эффективность технологического проектирования // САПР и графика. – 2002. – №9. – с.10.
Шифр: 681.3  Авторський знак: А66
Опис документа

« 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет