ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 7561 - 7580 від загального числа 111159

7561. Коляденко, Г. І.
Анатомія людини : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – 966-06-0146-8.
Шифр: 611(07)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7562. Батлук, В. А.
Акустичні пиловловлювачі. – Л. : Афіша, 2000. – 208с. – 966-7760-12-Х.
Шифр: 621.928.9  Авторський знак: Б28
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7563. Величко, И. В.
Гигиена и безопасность труда на тракторах и автомобилях в сельском хозяйстве : учеб. пособие. – Л. : Афиша, 2001. – 200с. – 966-7760-74-Х.
Шифр: 631.3(07)  Авторський знак: В27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7564. Голов, С. Ф.
Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : Практичний посібник. – К. : Лібра, 2001. – 840с.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
7565. Радиостанции. Радиотелефоны. Факсы. Мини-АТС : Альбом схем. – М., 1996. – 100с. – Вып.8.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Р15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7566. Автоответчики. Телефоны. Радиотелефоны. Факсы. Мини АТС : альбом схем. – М., 1996. – 104с.
Шифр: 621.396  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7567. Радиотелефоны. Телефаксы. Радиостанции. Телефоны зарубежного и отечественного производства : Альбом схем. – М., 1996. – 82с. – Вып.8.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Р15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7568. Альбом схем стационарных телевизоров : справ. пособие, Ч.2. – Л., 1994. – 281с. – Вып.2.
Шифр: 621.397  Авторський знак: А56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7569. Альбом схем переносных и стационарных телевизоров цветного и черно-белого изображения. – М., 1994. – 95с. – Вып.3.
Шифр: 621.397  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7570. Альбом схем переносных и стационарных телевизоров III-IV-V-VI поколений черно-белого и цветного изображения. – М., 1994. – 78с. – Вып.2.
Шифр: 621.397  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7571. Альбом схем стационарных телевизоров : справ. пособие, Ч.1. – Л., 1994. – 142с. – Вып.2.
Шифр: 621.397  Авторський знак: А56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7572. Гродзинський, Д. М.
Радіобіологія : Підручник. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 448 с. – 966-06-0143-3.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  22    В наявності :  21
Опис документа
7573. Богиня, Д. П.
Основи економіки праці : навч. посібник. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Знання-прес, 2002. – 313с. – 966-7767-49-3.
Шифр: 65.24я7  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
7574. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 13.05.99. – Ж. : ЖДЦНТЕІ, 2002. – 26с.
Шифр: 67.400  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7575. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". – К., 2002. – 24с.
Шифр: 67.400  Авторський знак: З-19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7576. Бардаш, С. В.
Інвентаризація: теорія, практика, комп'ютеризація : наук. видання. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 372 с. – 966-7570-10-х.
Шифр: 65.053  Авторський знак: Б24
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
7577. Бардаш, С. В.
Інвентаризація: практикум : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 224с.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Б24
Кількість примірників :  63    В наявності :  63
Опис документа
7578. Балабанов, И. Т.
Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом?. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 384с. – 5-279-01845-7.
Шифр: 65.290-83  Авторський знак: Б20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
7579. Балабанов, И. Т.
Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту. : Учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 80с. – 5-279-01826-0.
Шифр: 65.26я7  Авторський знак: Б20
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа
7580. Баканов, М. И.
Теория экономического анализа : учебник. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 416с. – 5-279-02042-7.
Шифр: 65.053я7  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет