ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4561 - 4580 від загального числа 121823

4561. Дуганов Г.В.,Лавриненко М.З..,Петин В.А.,Чмовж В.В.
Охрана окружающей среды : учебник. – К. : Вища школа, 1988. – 304с. – 5-11-000246-0.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4562. Економічна енциклопедія. В 3-х т. Т.2. : К (концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз). – К.,Тернопіль : Академія, 2001. – 848с. – 966-580-101-5.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4563. Белов С.В.,Барбинов Ф.А.,Козьяков А.Ф.,Павлихин Г.П.,Сивков Г.П..
Охрана окружающей среды : учебник. – М. : Высшая школа, 1983. – 264с.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4564. Белов, С. В.
Охрана окружающей среды : учебник. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Высшая школа, 1991. – 319с. – 5-06-0006654.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  44    В наявності :  43
Опис документа
4565. Лаврик, В. І.
Методи математичного моделювання в екології. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. – 132с. – 966-7459-01-0.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Л13
Кількість примірників :  88    В наявності :  87
Опис документа
4566. Щербаков, О. А.
Технології переробки та використання вторинних матеріальних ресурсів(ресурсозберігаючі технології) : Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 1999. – 292с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Щ62
Кількість примірників :  45    В наявності :  43
Опис документа
4567. Бакка, М. Т.
Екологія та захист ноосфери. – Ж. : ЖІТІ, 1998. – 236с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  329    В наявності :  326
Опис документа
4568. Горелов, А. А.
Экология : учеб. пособие. – М. : ЦЕНТР, 1998. – 240с. – 5-88860-040-7.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4569. Молдован, В. В.
Основи держави і права = Опорні конспекти : Навчальний посібник. – К. : ЮМАНА, 1996. – 176 с. – 966-7005-00-3.
Шифр: 340.12(07)  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4570. Гусарєв С.Д.,Калюжний Р.А.,Колодій А.М.,Олійник А.Ю.,Слюсаренко О.Л.та ін.
Основи держави і права : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 208 с. – 5-325-00844-7.
Шифр: 340.12(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4571. Климко Г.Н.,Нестеренко В.П.,Каніщенко Л.О.,Чухно А.А.,Ковальчук Т.Т.та ін.
Основи економічної теорії. Політекономічний аспект : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа - Знання, 1999. – 743 с. – 5-11-004720-0.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4572. Ильенкова, Н. Д.
Спрос: анализ и управление : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256с. – 5-279-01958-5.
Шифр: 339.13(07)  Авторський знак: И45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4573. Войчак, А. В.
Маркетингові дослідження : навч. -метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 119с. – 966-574-225-6.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4574. Корнейчук, В. И.
Основи компьютерной арифметики. – К. : Техника, 2002. – 176с. – 966-7599-22-1.
Шифр: 004.9  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  1
Опис документа
4575. Руденко, В. Д.
Практичний курс інформатики : навч.-метод. посібник. – за ред. В.М. Мадзігона. – К. : Фенікс, 2000. – 304с. – 5-87534-126-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4576. Руденко, В. Д.
Практичний курс інформатики : навч.-метод. посібник. – За ред. В.М. Мадзігона. – К. : Фенікс, 1999. – 304с. – 5-87534-126-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4577. Бичко І.В.,Бойченко І.В.,Бойченко М.І.,Бузський М.П.,Табачковський В.Г.
Філософія : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 408с. – 966-06-0180-8.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф56
Кількість примірників :  40    В наявності :  40
Опис документа
4578. Завадський, Й. С.
Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 444с. – 5-7763-9655-7.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
4579. Іллін, Г. П.
Програмування та алгоритмічні мови. Вип.3. Програмування в середовищі Turbo Pascal, Ч.3. – 2-е вид., перероб. і доп. – Ж. : ЖІТІ, 1999. – 286с.
Шифр: 004.4(07)  Авторський знак: І-46
Кількість примірників :  134    В наявності :  134
Опис документа
4580. Білодід, М. Ю.
Інформатика : Курс лекцій. В 3-х ч., Ч.1 : Основи інформатики: навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 404с.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  361    В наявності :  361
Опис документа

« 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет