ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4541 - 4560 від загального числа 121823

4541. Лубський В.І.,Бурлак С.М.Вороновська Л.Г.,Горбаченко Т.Г.,Козленко В.М.
Релігієзнавство : Підручник. – К. : Академія, 2000. – 408с. – Альма-Матер. – 966-580-071-Х.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
4542. Рибачук М.Ф.,Кирюшко М.І.,Пилявець Л.Б.,Тянчер В.К.
Релігієзнавство : Навч. посібник. – К. : Освіта, 1997. – 239 с. – 966-04-0024-1.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
4543. Мартынов, В. Ф.
Мировая художественная культура : учеб. пособие. – Мн : ТетраСистемс, 1997. – 320с. – 985-6317-28-2.
Шифр: 130.2(07)  Авторський знак: М29
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4544. Білик Б.І.,Горбань Ю.А.,Калакура Я.С.,Клапчук С.М.,Кузьменець О.В.
Історія української та зарубіжної культури : Навч. посібник. – К. : Вища школа Знання, 1999. – 326с. – 5-11-004739=1.
Шифр: 930.85(477)(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4545. Левчук Л.Т.,Гриценко В.С.,Єфименко В.С.,Лосєв Ш.В.,Панченко В.І.,Та ін.
Історія світової культури : Навч. посібник. – 2-е вид., перероб і доп. – К. : Либідь, 1999. – 368с. – 966-06-0056-9.
Шифр: 930.85(100)(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4546. Левчук Л.Т.,Гриценко В.С.,Єфименко В.С.,Лосєв Ш.В.,Панченко В.І.,Та ін.
Історія світової культури : навч. посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 1997. – 448с. – 5-325-00780-7.
Шифр: 930.85(100)(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4547. Шевчук, С. В.
Українське ділове мовлення : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1997. – 271с. – 5-11-004696-4.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  35    В наявності :  34
Опис документа
4548. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : практ. посібник. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2000. – 296с. – 966-06-0142-5.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа
4549. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 192 с. – 5-325-00399-2.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4550. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : практ. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 1996. – 208с,. – 5-325-00269-4.
Шифр: 811.161.2  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  18    В наявності :  18
Опис документа
4551. Паламар, Л. М.
Українське ділове мовлення : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 296с. – 966-06-0019-4.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  16    В наявності :  15
Опис документа
4552. Бакка, М. Т.
Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 1997. – 338с.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  577    В наявності :  572
Опис документа
4553. Лапін, В. М.
Безпека життєдіяльності людини : навч. посібник. – 3-тє вид..стереотипне. – Львів : ЛБК НБУ, 2000. – 186с. – 966-7330-20-6.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Л24
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
4554. Пістун, І. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 1999. – 301с. – 966--7550-14-1.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  18    В наявності :  17
Опис документа
4555. Качан Є.П.,Ковтонюк М.О.,Петрига М.О.,Пушкар М.С.,Запорожан Л.П.
Розміщення продуктивних сил України : Підручник. – Київ : Вища школа, 1998. – 375 с. – 5-11-004643-3.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4556. Кісельов, А. П.
Основи бізнесу : підручник. – К. : Вища школа, 1998. – 191с. – 5-11-004657-3.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К44
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4557. Андрейцев, В. І.
Екологічне і земельне право України : практикум. – К. : Юрінком інтер, 1998. – 272с,. – 966-7302-18-0.
Шифр: 349.6(07)  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  6    В наявності :  5
Опис документа
4558. Дайновский, Ю. А.
505 приемов бизнеса: Маркетинг. Менеджмент. Реклама. Торговля. Производство. Налоги. Стимулирование труда. – К. : А.С.К., 1998. – 272с. – Экономика. Право. Финансы. – 966-539-095-3.
Шифр: 334.7  Авторський знак: Д14
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4559. Ходаківський, Є. І.
Праксеологічні підходи в менеджменті : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 108с.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: Х69
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4560. Корсак, К. В.
Основи екології : навч. посібник. – К. : МАУП, 1998. – 228с. – 966-7299-18-6.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: К69
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа

« 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет