ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17861 - 17880 від загального числа 124006

17861. Сто великих композиторов. – М. : Вече, 1999. – 624с. – 5-7838-0502-5.
Шифр: 930.85(082)  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17862. Навчальний правописний словник української мови: близько 40000 слів. – Харків : Око, 1997. – 416с. – 966-526-001-4.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Н15
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
17863. Чанишева Г.І.,Болотіна Н.Б.,Доліна Т.М.,Олейніков О.Л.
Трудове право України : Практикум. – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – 966-7302-82-2.
Шифр: 349.2(07)  Авторський знак: Т78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17864. Цал-Цалко, Ю. С.
Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація : Монографія. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 506с. – 966-683-098-1.
Шифр: 311  Авторський знак: Ц12
Кількість примірників :  202    В наявності :  188
Опис документа
17865. Маслов, А. О.
Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу : монографія. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 165с. – 966-683-097-3.
Шифр: 17  Авторський знак: М31
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа /ftextslocal/maslov.monografia.pdf
17866. Бутинець Ф.Ф.,Бондар В.П.,Валько В.Г.,Гордійчук М.І.,Добринська Л.В.
Судово-бухгалтерська експертиза : Навч. посібник. – Ж. : Рута, 2004. – 460с. – 966-8059-29-8.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  106    В наявності :  105
Опис документа
17867. Афанасьєв-Чужбинський, О. С.
Подорож у Південну Росію : Істор. монографія. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 469с. – 966-511-400-Х.
Шифр: 39(477)(092)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17868. Словник мікрогідронімів України. – К. : Обереги, 2004. – 448с. – 966-513-026-9.
Шифр: 81'28  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17869. Нечерда, Б. А.
Вибрані твори. – Одеса : Маяк, 2004. – 608с. – 966-587-104-8.
Шифр: 821.161.2  Авторський знак: Н59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17870. Вільде, І.
Сестри Річинські : Роман. Кн.1. – К. : Україна, 2004. – 696с. – 966-01-0320-4.
Шифр: 821.161.2  Авторський знак: В46
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17871. Костомаров, М. І.
Богдан Хмельницький : Істор. монографія. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 843с. – 966-511-360-7.
Шифр: 94(477)(092)  Авторський знак: К72
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17872. Мордовцев, Д. Л.
Гайдамаччина : Істор. монографія. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 359с. – 966-511-385-2.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: М79
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17873. Різун В.В.,Тимошик М.С.,Конверський А.Є.,Скопенко В.В.
Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Наша культура і наука, 2004. – 440с. – 966-7821-24-2.
Шифр: 378.4(477)  Авторський знак: Н28
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17874. Скорина, Л. П.
Латинсько-український, українсько-латинський словник. – К. : Обереги, 2004. – 448с. – 966-513-066-8.
Шифр: 811.124(03)  Авторський знак: С44
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17875. Цвілюк, С. А.
Українізація України. – Одеса : Маяк, 2004. – 200с. – 966-587-115-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Ц28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17876. Гуменна, Д.
Дар Евдотеї. Іспит пам'яті. Кн.1; Кн.2. – К. : Дніпро, 2004. – 520с. – 966-578-155-3.
Шифр: 821.161.2  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17877. Англо-американські правила каталогізації. – К. : Кн. палата України, 2004. – 452с. – 966-647-019-5.
Шифр: 02  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17878. Леонов, А. И.
Механические бесступенчатые нефрикционные передачи непрерывного действия. – М. : Машиностроение, 1984. – 192с.
Шифр: 621.133  Авторський знак: Л47
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17879. Известия, высших учебных заведений
Радиоэлектроника. Т.47, №11-12. – Київ : НТУ "КПИ", 2004. – 80 с.
Шифр: 621.396
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17880. Трифонов, А. П.
Оценка периода следования импульсов с использованием рециркулятора // Радиоэлектроника. – 2004. – Т.47. – №11-12. – с.3.
Шифр: 621.391  Авторський знак: Т69
Опис документа

« 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет