ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17761 - 17780 від загального числа 124006

17761. Лоторейчук, Е. А.
Теоретические основы электротехники : учебник. – М. : Форум, 2004. – 316с. – 5-8199-0040-5.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: Л80
Кількість примірників :  1
Опис документа
17762. Белов, М. П.
Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов : Учебник. – М. : Академия, 2004. – 576с. – 5-7965-1314-4.
Шифр: 62-83(07)  Авторський знак: Б43
Кількість примірників :  1
Опис документа
17763. Ильинский, Н. Ф.
Основы электропривода : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : МЭИ, 2003. – 224с. – 5-7046-0874-4.
Шифр: 62-83(07)  Авторський знак: И46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17764. Кацман, М. М.
Сборник задач по электрическим машинам : Учебное пособие. – М. : Академия, 2003. – 160с. – Среднее профессиональное образование. – 5-7695-1118-4.
Шифр: 621.313(07)  Авторський знак: К30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17765. Розанов, Ю. К.
Электронные устройства электромеханических систем : Учебное пособие. – М. : Академия, 2004. – 272с. – 5-7695-1365-9.
Шифр: 681.52(07)  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17766. Мулев, Ю. В.
Манометры. – М. : МЭИ, 2003. – 280с. – 5-7046-0934-1.
Шифр: 531.7  Авторський знак: М90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17767. Степко М.Ф.,Клименко Б.В.,Товажнянський Л.Л,
Болонський процес і навчання впродовж життя. – Харків : НТУ "ХПІ", 2004. – 112с. – 966-593-331-0.
Шифр: 378  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17768. Болонський процес: модель структури додатку до диплому. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 73с.
Шифр: 378  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17769. Литвин В.,Андрущенко В.,Гуржій А.,Довгий С.,Зайчук В.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн. 1 : Пріоритет інтелекту. – К. : Навчальна книга, 2004. – 638с. – 966-7943-31-3.
Шифр: 37.09(477)  Авторський знак: Н34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17770. Литвин В.,Андрущенко В.,Гуржій А.,Довгий С.,Зайчук В.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн.2 : Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. – К. : Навчальна книга, 2004. – 672с. – 966-7943-31-3.
Шифр: 37.09(477)  Авторський знак: Н34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17771. Литвин В.,Андрущенко В.,Гуржій А.,Довгий С.,Зайчук В.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Кн.3 : Модернізація освіти. – К. : Навчальна книга, 2004. – 943с. – 966-7943-31-3.
Шифр: 37.09(477)  Авторський знак: Н34
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17772. Міщенко, А. П.
Стратегічне управління : Навчальний посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 336с. – 966-8568-07-9.
Шифр: 005.21(07)  Авторський знак: М 71
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17773. Небава, М. І.
Теорія корпоративного управління: вузлові питання : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 295с. – 966-8365-38-0.
Шифр: 005.35(07)  Авторський знак: Н39
Кількість примірників :  16    В наявності :  15
Опис документа
17774. Мельничук, С. В.
Гідравлічні системи автомобіля : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 293 с. – 966-683-088-4.
Шифр: 629.3.03(07)  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  131    В наявності :  130
Опис документа
17775. Базілінська, О. Я.
Мікроекономіка : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 351с. – 966-8568-41-9.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: Б17
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17776. Крамаренко В.І.,Холод Б.І.,Воробйов Ю.М.,Дудар А.П,
Управління ресурсами підприємства : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 288 с. – 966-8568-44-3.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
17777. Карпінський, Б. А.
Фінансова система : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 184с. – 966-8253-81-7.
Шифр: 336(07)  Авторський знак: К26
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17778. Дікань, Л. В.
Контроль і ревізія : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 245с. – 966-8365-25-9.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: Д 45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17779. Волков О.И.,Елизаров Ю.Ф.,Тихомирова И.Л.,Слепухин В.Г.
Экономика предприятия : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 520с. – 5-16-000086-0.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17780. Мочерный С.В.,Симоненко В.К.,Секретарюк В.В.,Устенко А.А.
Основы экономической теории : учебник. – К. : Знання, 2000. – 607с. – 966-620-031-7.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет