ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17901 - 17920 від загального числа 121722

17901. Захарченко, М. В.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 336с. – 5-325-00191-4.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17902. Єрмоленко, А. М.
Комунікативна практична філософія : підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488с. – 966-7035-24-7.
Шифр: 17(07)  Авторський знак: Є74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17903. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 272с. – 966-06-0060-7.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
17904. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие, Ч.1. – М. : Маркетинг, 1998. – 248с. – 5-7856-0043.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Б40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17905. Газін, В. П.
Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002-роки) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 624с. – 966-06-0329-0.
Шифр: 94(100)(07)  Авторський знак: Г12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17906. Агбунов, М.
Античные мифы и легенды : мифологический словарь. – М. : МИКИС, 1993. – 368с. – 5-88580-002-2.
Шифр: 398.2(03)  Авторський знак: А23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17907. Ліндсей, Дж.
Коротка історія культури : В 2-х томах. Т.2 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – Ж. : Мистецтво, 1995. – 256с. – 5-7715-0730-Х.
Шифр: 930.85(07)  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17908. Загиблі на чужині. – К. : Книга пам'яті України, 2003. – 624с. – 966-7605-07-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17909. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : навч. посібник. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 544с. – 966-611-015-6.
Шифр: 342.4(477)(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17910. Колпаков, В. К.
Адміністративне право України : Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736с. – 966-7302-88-1.
Шифр: 342.9(477)(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
17911. Ярошинская, А. А.
Чернобыль. Совершенно секретно. – М. : Другие берега, 1992. – 576с. – 5-7060-0002-6.
Шифр: 539  Авторський знак: Я34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17912. Крижановська, О. О.
Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій: навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 368с. – 966-06-0346-0.
Шифр: 94(3)(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17913. Буткевич В.Г.,Войнович С.А.,Григоров О.М.,Заблоцька Л.Г.,Задорожній О.В.
Міжнародне право. Основні галузі : підручник. – К. : Либідь, 2004. – 916с. – 966-06-0325-8.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
17914. Скопенко, В. В.
Координаційна хімія : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2004. – 424с. – 966-06-0319-3.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: С44
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
17915. Толочко П.П.,Козак Д.Н.,Крижицький С.Д.,Моця О.П.,Мурзін В.Ю.
Давня історія України : У 2-х кн. Кн.2. – К. : Либідь, 1995. – 224с. – 5-325-00415-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17916. Іванченко, Р.
Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. – К. : Український письменник, 1996. – 335с. – 5-333-01497-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-23
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17917. Грушевський, М.
Історія України-Руси : В 11-ти т., 12-ти кн. Т.2 : ХІ-ХІІІ вік. – 2-е вид., розш. – К. : Наукова думка, 1992. – 640с. – Пам"ятки історичної думки України. – 5-12-002470-Х.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17918. Булатов М.А.,Гавриленко В.А.,Завгороднюк П.А.,Зубов В.С.,Молчанов И.Н.
Философия : учеб. пособие. – К. : Фіта, 1994. – 384с. – 5-7101-0067-6.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17919. Калина, А. В.
Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни) : Учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. – 416с. – 966-608-355-8.
Шифр: 33.021(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17920. Депутат, О. П.
Цивільна оборона : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2001. – 336с. – 966-7760-85-5.
Шифр: 355.58(07)  Авторський знак: Д35
Кількість примірників :  96    В наявності :  96
Опис документа

« 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет