ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17901 - 17920 від загального числа 120530

17901. Лакомский, В. И.
Аналитическая модель дисперсной системы электропроводного материала // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.109.
Шифр: 669.187  Авторський знак: Л19
Опис документа
17902. Азімов, О. Т.
Схема блокової структури Товстоліської ділянки (Коростенський плутон) з елементами сучасної геодинаміки за результатами дешифрування матеріалів дистанційного зондування Землі // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.114.
Шифр: 551.243.5  Авторський знак: Б82
Опис документа
17903. Маркова, Н. В.
Исследование влияния профиля атмосферного давления на волны в ограниченном бассейне переменной глубины // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.137.
Шифр: 532.59  Авторський знак: М26
Опис документа
17904. Нападиста, В. Г.
Історія етики в України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 240с. – 966-06-0339-8.
Шифр: 17(477)(09)  Авторський знак: Н27
Кількість примірників :  40    В наявності :  39
Опис документа
17905. Ткаленко, Д. А. та ін.
Електрохімічне трактування аномального "хімічного розчинення" металів у водних розчинах електролітів // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.153.
Шифр: 541.135  Авторський знак: Т48
Опис документа
17906. Олійник, В. Н.
Визначення еквівалентних параметрів поверхні тіла людини при взаємодії з контактним сенсором // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.192.
Шифр: 534.26  Авторський знак: О-53
Опис документа
17907. Табачник, Д.
Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 640с. – 966-06-0330-4.
Шифр: 327(477)(09)  Авторський знак: Т12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17908. Ніцше, Ф.
Так казав Заратустра. Жадання влади. – К. : Основи, Дніпро, 1993. – 415с. – 5-308-01381-0.
Шифр: 101.9  Авторський знак: Н70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17909. Захарченко, М. В.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 336с. – 5-325-00191-4.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17910. Єрмоленко, А. М.
Комунікативна практична філософія : підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488с. – 966-7035-24-7.
Шифр: 17(07)  Авторський знак: Є74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17911. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 272с. – 966-06-0060-7.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа
17912. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие, Ч.1. – М. : Маркетинг, 1998. – 248с. – 5-7856-0043.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Б40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17913. Газін, В. П.
Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002-роки) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 624с. – 966-06-0329-0.
Шифр: 94(100)(07)  Авторський знак: Г12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17914. Агбунов, М.
Античные мифы и легенды : мифологический словарь. – М. : МИКИС, 1993. – 368с. – 5-88580-002-2.
Шифр: 398.2(03)  Авторський знак: А23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17915. Ліндсей, Дж.
Коротка історія культури : В 2-х томах. Т.2 : Від доісторичних часів до доби Відродження. – Ж. : Мистецтво, 1995. – 256с. – 5-7715-0730-Х.
Шифр: 930.85(07)  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17916. Загиблі на чужині. – К. : Книга пам'яті України, 2003. – 624с. – 966-7605-07-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17917. Конституція України: Офіційний текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина : навч. посібник. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 544с. – 966-611-015-6.
Шифр: 342.4(477)(07)  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17918. Колпаков, В. К.
Адміністративне право України : Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736с. – 966-7302-88-1.
Шифр: 342.9(477)(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
17919. Ярошинская, А. А.
Чернобыль. Совершенно секретно. – М. : Другие берега, 1992. – 576с. – 5-7060-0002-6.
Шифр: 539  Авторський знак: Я34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17920. Крижановська, О. О.
Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій: навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 368с. – 966-06-0346-0.
Шифр: 94(3)(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа

« 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет