ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17741 - 17760 від загального числа 123818

17741. Загиблі на чужині. – К. : Книга пам'яті України, 2003. – 624с. – 966-7605-07-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17742. Колпаков, В. К.
Адміністративне право України : Підручник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 736с. – 966-7302-88-1.
Шифр: 342.9(477)(07)  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
17743. Ярошинская, А. А.
Чернобыль. Совершенно секретно. – М. : Другие берега, 1992. – 576с. – 5-7060-0002-6.
Шифр: 539  Авторський знак: Я34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17744. Крижановська, О. О.
Історія середніх віків: Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя : курс лекцій: навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 368с. – 966-06-0346-0.
Шифр: 94(3)(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17745. Буткевич В.Г.,Войнович С.А.,Григоров О.М.,Заблоцька Л.Г.,Задорожній О.В.
Міжнародне право. Основні галузі : підручник. – К. : Либідь, 2004. – 916с. – 966-06-0325-8.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
17746. Скопенко, В. В.
Координаційна хімія : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2004. – 424с. – 966-06-0319-3.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: С44
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
17747. Толочко П.П.,Козак Д.Н.,Крижицький С.Д.,Моця О.П.,Мурзін В.Ю.
Давня історія України : У 2-х кн. Кн.2. – К. : Либідь, 1995. – 224с. – 5-325-00415-8.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17748. Іванченко, Р.
Історія без міфів: Бесіди з історії української державності. – К. : Український письменник, 1996. – 335с. – 5-333-01497-3.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17749. Грушевський, М.
Історія України-Руси : В 11-ти т., 12-ти кн. Т.2 : ХІ-ХІІІ вік. – 2-е вид., розш. – К. : Наукова думка, 1992. – 640с. – Пам"ятки історичної думки України. – 5-12-002470-Х.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Г91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17750. Булатов М.А.,Гавриленко В.А.,Завгороднюк П.А.,Зубов В.С.,Молчанов И.Н.
Философия : учеб. пособие. – К. : Фіта, 1994. – 384с. – 5-7101-0067-6.
Шифр: 101.1(07)  Авторський знак: Ф54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17751. Калина, А. В.
Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровни) : Учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2004. – 416с. – 966-608-355-8.
Шифр: 33.021(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
17752. Депутат, О. П.
Цивільна оборона : навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – Л. : Афіша, 2001. – 336с. – 966-7760-85-5.
Шифр: 355.58(07)  Авторський знак: Д35
Кількість примірників :  96    В наявності :  96
Опис документа
17753. Грабар, І. Г.
Параметричне забруднення довкілля та оцінка технічного стану машин : Навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2004. – 180с. – 966-683-091-4.
Шифр: 629(07)  Авторський знак: Г75
Кількість примірників :  100    В наявності :  99
Опис документа
17754. Воронкова, В. Г.
Соціально-економічне прогнозування : навч. посібник. – К. : Професіонал, 2004. – 288с. – 966-8556-60-7.
Шифр: 338.27(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17755. Иванов В.Н.,Патрушев В.И.,Данакин Н.С.,Доронин А.О.,Иванов В.Н.
Социальный менеджмент : Учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 2001. – 207с. – 5-06-003776-2.
Шифр: 005.35(07)  Авторський знак: С69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17756. Шевчук, С. В.
Практикум з українського ділового мовлення : Навч. посібник. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 144с. – 966-7543-30-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
17757. Бутук, А. И.
Экономическая теория : Учеб. пособие. – К. : Викар, 2000. – 644с. – 966-7131-29-7.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17758. Волкотруб, Г. Й.
Стилістика ділової мови : навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. – 208с. – 966-608-195-4.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: В68
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
17759. Шершньова, З. Є.
Стратегічне управління : Підручник. – К. : КНЕУ, 2004. – 699с. – 966-574-615-4.
Шифр: 005.21(07)  Авторський знак: Ш49
Кількість примірників :  21    В наявності :  18
Опис документа
17760. Черній, А. М.
Релігієзнавство : Посібник. – К. : Академвидав, 2003. – 352с. – 966-8226-02-Х.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Ч-49
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет