ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17681 - 17700 від загального числа 124006

17681. Номировский, Д. А.
Об обобщенной разрешимости линейных систем // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.26.
Шифр: 517  Авторський знак: Н81
Опис документа
17682. Семко, М. М.
Групи з великими системами майже нормальних підгруп // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.33.
Шифр: 519.41/47  Авторський знак: С30
Опис документа
17683. Слободяник М.С.,Улько Н.В.,Бойко К.М.,Самойленко В.М.
Загальна та неорганічна хімія : Практикум: Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 336с. – 966-06-0314-2.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
17684. Лукьянова, Т. А.
Анализ устойчивости нейронной хопфилдовой системы с неточной матрицей связей // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.46.
Шифр: 517.929
Опис документа
17685. Нестерук, И. Г.
Особливості плоских надзвукових течій з вільними поверхностями // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.50.
Шифр: 532.528  Авторський знак: Н56
Опис документа
17686. Шацький, І. П.
Взаємодія берегів тріщини при сумісному розтязі - згині пластини на пружній основі // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.63.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Ш32
Опис документа
17687. Божко, А. Е.
Об основном законе надежности // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.69.
Шифр: 519.95  Авторський знак: Б76
Опис документа
17688. Никитенко, Н. И.
О взаимосвязи между радиационными характеристиками частиц тела и поля теплового излучения // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.100.
Шифр: 530.1  Авторський знак: Н62
Опис документа
17689. Бабаскін А.Ю.,Бошицький Ю.Л.,Венецька М.В.,Єрьоменко Г.В.,Кучеренко І.М.
Цивільне право України : Академічний курс: Підручник: У 2-х т. Т.2 : Особлива частина. – К. : Ін-Юре, 2004. – 408с. – 966-313-008-3.
Шифр: 347(477)(07)  Авторський знак: Ц57
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
17690. Лакомский, В. И.
Аналитическая модель дисперсной системы электропроводного материала // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.109.
Шифр: 669.187
Опис документа
17691. Азімов, О. Т.
Схема блокової структури Товстоліської ділянки (Коростенський плутон) з елементами сучасної геодинаміки за результатами дешифрування матеріалів дистанційного зондування Землі // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.114.
Шифр: 551.243.5  Авторський знак: Б82
Опис документа
17692. Маркова, Н. В.
Исследование влияния профиля атмосферного давления на волны в ограниченном бассейне переменной глубины // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.137.
Шифр: 532.59  Авторський знак: М26
Опис документа
17693. Нападиста, В. Г.
Історія етики в України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 240с. – 966-06-0339-8.
Шифр: 17(477)(09)  Авторський знак: Н27
Кількість примірників :  40    В наявності :  39
Опис документа
17694. Ткаленко, Д. А. та ін.
Електрохімічне трактування аномального "хімічного розчинення" металів у водних розчинах електролітів // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.153.
Шифр: 541.135  Авторський знак: Т48
Опис документа
17695. Олійник, В. Н.
Визначення еквівалентних параметрів поверхні тіла людини при взаємодії з контактним сенсором // Доповіді НАН України. – 2004. – №10. – с.192.
Шифр: 534.26  Авторський знак: О-53
Опис документа
17696. Табачник, Д.
Історія української дипломатії в особах : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 640с. – 966-06-0330-4.
Шифр: 327(477)(09)  Авторський знак: Т12
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
17697. Ніцше, Ф.
Так казав Заратустра. Жадання влади. – К. : Основи, Дніпро, 1993. – 415с. – 5-308-01381-0.
Шифр: 101.9  Авторський знак: Н70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17698. Захарченко, М. В.
Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) : навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 336с. – 5-325-00191-4.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17699. Єрмоленко, А. М.
Комунікативна практична філософія : підручник. – К. : Лібра, 1999. – 488с. – 966-7035-24-7.
Шифр: 17(07)  Авторський знак: Є74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17700. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 272с. – 966-06-0060-7.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  49    В наявності :  49
Опис документа

« 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет