ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10141 - 10160 від загального числа 121900

10141. Самарский, А. А.
Введение в численные методы : Учебное пособие. – М. : Наука, 1987. – 288с.
Шифр: 519.6(07)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
10142. Півняк, Г. Г.
Ресурсозбереження та інтенсифікація процесів подрібнення : Монографія. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2001. – 163с. – 966-7476-49-9.
Шифр: 621.926  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10143. Ефимов, Н. В.
Линейная алгебра и многомерная геометрия : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : Наука, 1974. – 543с.
Шифр: 517.3(07)  Авторський знак: Е91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10144. Уваров, В. Б.
Математический анализ : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1984. – 288с.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: У18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10145. Півняк, Г. Г.
Розрахунки електричних мереж систем електропостачання : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 219с. – 966-8271-29-7.
Шифр: 621.316(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10146. Півняк Г.Г.,Винославський В.М.,Рибалко А.Я.,Несен Л.І.
Перехідні процеси в системах електропостачання : Підручник. – 2-ге вид., доопр. і доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 597с. – 966-8271-14-9.
Шифр: 621.31(07)  Авторський знак: П27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10147. Фридман, С. Я.
Microsoft Access, Ч.1 : Базы данных. Таблицы. Запросы. – Днепропетровск : НГАУ, 2002. – 127с.
Шифр: 004.6(07)  Авторський знак: Ф88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10148. Методические указания к комплексной лабораторной работе "Проектирование и создание базы данных в среде СУБД Access". – Днепропетровск : НГУ, 2002. – 226с.
Шифр: 004.65(07)  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10149. Бородюк, В. П.
Статистические методы в инженерных исследованиях : Лабораторный практикум. – М. : Высшая школа, 1983. – 216с.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: С78
Кількість примірників :  9    В наявності :  8
Опис документа
10150. Бабак, В. П.
Обробка сигналів : Підручник. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К. : Либідь, 1999. – 496с. – 966-06-0078-Х.
Шифр: 621.391(07)  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10151. Рождественский, Б. Л.
Лекции по математическому анализу : Учебное пособие. – М. : Наука, 1972. – 544с.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Р62
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
10152. Селіванов, В.
Демократичний вимір конституційної реформив Україні: обумовленість і необхідність // Право України. – 2003. – №8. – с.17.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С29
Опис документа
10153. Крупчан, О.
Референдум: світовий досвід і сьогодення України // Право України. – 2003. – №8. – с.30.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К84
Опис документа
10154. Миронов, В.
Економіко-правова та екологічна охорона земель // Право України. – 2003. – №8. – с.59.
Шифр: 67.407  Авторський знак: М64
Опис документа
10155. Решетник, Л.
Правові проблеми юридичної відповідальності в галузі екології // Право України. – 2003. – №8. – с.81.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Р47
Опис документа
10156. Топографо-геодезична та картографічна діяльність : Законодавчі та нормативні акти: В 2-х ч., Ч.2. – Вінниця : Антекс, 2002. – 656с. – 966-7782-07-7.
Шифр: 528  Авторський знак: Г58
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
10157. Коцюба, О.
Правологія - наука третього тисячоліття, або новітня ідеологія прав, свобод і обов'язків людини // Право України. – 2003. – №8. – с.100.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К55
Опис документа
10158. Паламарчук, В.
Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятость // Право України. – 2003. – №8. – с.104.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П14
Опис документа
10159. Соколенко, С.
Производственные системы глобализации : Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Украинский аспект. – К. : Логос, 2002. – 646с. – 966-581-357-9.
Шифр: 339.9  Авторський знак: С59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10160. Babak V.P.,Narytnik T.N.,Ilchenko M.E.,Kravchuk S.A.
Microwave Technologies in Telecommunicatioh Systems. – К. : Техніка, 2002. – 272c. – 966-575-043-7.
Шифр: 621.396.7  Авторський знак: M59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет