ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10001 - 10020 від загального числа 123735

10001. Майорова, Т. В.
Інвестиційна діяльність : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 376с. – 966-8253-19-1.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: М14
Кількість примірників :  46    В наявності :  45
Опис документа
10002. Проблеми сільськогосподарської радіології: 17 років після аварії на ЧАЕС : Доповіді учасників четвертої міжнародної науково-практичної конференції. – Ж. : ЖДАУ, 2003. – 240с.
Шифр: 631  Авторський знак: П78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10003. Жураковський, Ю. П.
Теорія інформації та кодування : підручник. – К. : Вища школа, 2001. – 255с. – 966-642-031-7.
Шифр: 621.391(07)  Авторський знак: Ж91
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
10004. Буняк, А.
Електроніка та мікросхемотехніка : Навчальний посібник. – К. : Астон, 2001. – 382с. – 966-7692-72-8.
Шифр: 621.38(07)  Авторський знак: Б91
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
10005. Марценюк, В. П.
Медична інформатика. Проектування та використання баз даних : учеб. пособие. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 178с. – 966-7364-88-7.
Шифр: 61(07)  Авторський знак: М25
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10006. Кулаков, Ю. О.
Комп'ютерні мережі : підручник. – К. : Юніор, 2003. – 400с. – 966-7323-27-7.
Шифр: 004.7(07)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  1
Опис документа
10007. Скляр, Б.
Цифровая связь : Теоретические основы и практическое применение. – 2-е изд. – М.-СПб.-К. : Вильямс, 2003. – 1104с. – 5-8459-0386-6.
Шифр: 004.4  Авторський знак: С43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10008. Столлингс, В.
Компьютерные системы передачи данных. – 6-е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 928с. – 5-8459-0311-4.
Шифр: 004.6  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1
Опис документа
10009. Решетілова, Т. Б.
Успішний маркетинг : навч. посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2003. – 260с. – 966-8271-13.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Р47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10010. Розрахунки виконавчих розмірів і конструювання калібрів. – Дніпропетровськ : НГА, 2001. – 93с.
Шифр: 621.71(07)  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10011. Надутий, В. П.
Основи забезпечення якості конструкторської документації : Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 74с.
Шифр: 658.5(07)  Авторський знак: Н17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10012. Конспект лекцій з нормативної дисципліни "Технологія ремонту і монтажу гірничих машин та електрообладнання", Ч.2. – Дніпропетровськ : НГУ, 2001. – 110с.
Шифр: 622.23(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10013. Теория и практика термохимической технологии добычи и переработки угля : Монография. – Днепропетровск : НГА, 2000. – 281с. – 966-7476-35-9.
Шифр: 622.27(07)  Авторський знак: Т34
Кількість примірників :  1
Опис документа
10014. Гоулдстейн Дж.,Ньюбери Д.,Эчлин П.,Джой Д.,Фиори Ч.
Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ : Монография: В 2-х кн. Кн. 1. – М. : Мир, 1984. – 303с.
Шифр: 621.386  Авторський знак: Р24
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10015. Шпиталенко, Г. А.
Правознавство : Навчальний посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 482с.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  400    В наявності :  395
Опис документа
10016. Стаценко, В. Є.
Курсове проектування та розрахунок передач гнучким зв'язком (з використанням елементів САПР) : Навчальний посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 224с. – 966-683-061-2.
Шифр: 621.85(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  173    В наявності :  173
Опис документа
10017. Бакка, М. Т.
Основи геології : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 380с. – 966-7570-31-2.
Шифр: 551(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  508    В наявності :  506
Опис документа
10018. Попечителев, Е. П.
Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты : учеб. пособие. – Ж. : ЖІТІ, 1997. – 186с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: П57
Кількість примірників :  95    В наявності :  94
Опис документа
10019. Біленчук Д.П.,Біленчук П.Д.,Залетов О.М.,Клименко Н.І.
Страхове право України : Підручник. – К. : Атіка, 1999. – 368с. – 966-95627-4-0.
Шифр: 347.4(07)  Авторський знак: С83
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
10020. Луць, В. В.
Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 560с. – 966-7302-71-7.
Шифр: 346(07)  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет