ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9981 - 10000 від загального числа 121953

9981. Байрачна Л.К.,Журавський В.С.,Колісник В.П.,Кушніренко О.Г.,Лукаш С.Ю.
Конституційне право України : підручник. – К. : Ін-Юре, 2002. – 544с. – 966-8088-38-7.
Шифр: 342.4(477)(07))  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
9982. Радиотехника : Респ. межвед. науч.-техн. сб-к. Вып.69. – Харків : Вища школа, 1984. – 115с.
Шифр: 621.37  Авторський знак: Р15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9983. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.32. – К. : Наукова думка, 1980. – 110с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9984. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.31. – К. : Наукова думка, 1980. – 96с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9985. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.29. – К. : Наукова думка, 1979. – 108с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9986. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.28. – К. : Наукова думка, 1978. – 111с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9987. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.2 : Савельев П.В., Коняхин В.В. Функционально-логическое проектирование БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 156с. – 5-06-000093-1.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9988. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.4 : Казеннов Г.Г., Щемелинин В.М. Топологическое проектирование нерегулярных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 110с. – 5-06-000095-8.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9989. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.6 : Казеннов Г.Г., Сердобинцев Е.В. Проектирование топологии матричных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 112с. – 5-06-000097-4.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9990. Погиба, Л. Г.
Складання ділових паперів : практикум. – К. : Либідь, 2002. – 240с. – 966-06-0270-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П43
Кількість примірників :  27    В наявності :  27
Опис документа
9991. Шуб Г.М.,Швиденко И.Г.,Корженевич В.И.,Лунева И.О.,Турковская О.В.
Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии : учеб. пособие. – М. : Логос, 2003. – 264с. – 5-94010-083-Х.
Шифр: 579(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
9992. Данилюк, І. В.
Історія психології в Україні : Західні регіони (остання чверть Х1Х - перша половина ХХ століття): Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2003. – 152с. – 966-06-0227-8.
Шифр: 159.9(09)(07)  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9993. Кордон, М. В.
Українська та зарубіжна культура : тематичний словник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 426с. – 966-683-021-3.
Шифр: 930.85(03)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
9994. Каргополова, Н. П.
Теорія електричних і магнітних кіл : Курс лекцій. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 474с. – 683-067.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  177    В наявності :  169
Опис документа
9995. Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Покропивный С.Ф.,Сай В.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – К. : Істина, 2003. – 608с. – 966-574-413-5.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  29    В наявності :  28
Опис документа
9996. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Підручник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2003. – 272с. – 966-06-0059-3.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
9997. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 324с. – 966-06-0264-2.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  21    В наявності :  20
Опис документа
9998. Ківалов, С. В.
Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2002. – 256с. – 966-7694-43-7.
Шифр: 339.543(07)  Авторський знак: К38
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
9999. Бойко, В. В.
Экономика предприятий Украины : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск : Національна гірнича академія, 2002. – 535с. – 966-7476-78-2.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10000. Шашенко, А. Н.
Механика горных пород : Учебное пособие. – Днепропетровск : Национальная горная академия Украины, 2002. – 302с. – 966-7476-73-1.
Шифр: 622..8(07)  Авторський знак: Ш32
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа

« 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет