ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9981 - 10000 від загального числа 120607

9981. Гончаренко В.Г.,Андрушко П.П.,Базова Т.П.,Безсмертна Н.В.,Безугла Я.І.та ін.
Юридичні терміни : Тлумачний словник. – К. : Либідь, 2003. – 320с. – 966-06-0281-2.
Шифр: 34(03)  Авторський знак: Ю70
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9982. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники : Учеб. пос.: В 10-ти кн. Кн.5. : Никифорова-Денисова С.Н., Любушкин Е.Н. Термические процессы. – М. : Высшая школа, 1989. – 96с. – 5-06-000307-8.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9983. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники : Учеб. пос.: В 10-ти кн. Кн.6. : Минайчев В.Е. Нанесение пленок в вакууме. – М. : Высшая школа, 1989. – 110с. – 5-06-000308-6.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9984. Байрачна Л.К.,Журавський В.С.,Колісник В.П.,Кушніренко О.Г.,Лукаш С.Ю.
Конституційне право України : підручник. – К. : Ін-Юре, 2002. – 544с. – 966-8088-38-7.
Шифр: 342.4(477)(07))  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
9985. Радиотехника : Респ. межвед. науч.-техн. сб-к. Вып.69. – Харків : Вища школа, 1984. – 115с.
Шифр: 621.37  Авторський знак: Р15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9986. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.32. – К. : Наукова думка, 1980. – 110с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9987. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.31. – К. : Наукова думка, 1980. – 96с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9988. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.29. – К. : Наукова думка, 1979. – 108с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9989. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.28. – К. : Наукова думка, 1978. – 111с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9990. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.2 : Савельев П.В., Коняхин В.В. Функционально-логическое проектирование БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 156с. – 5-06-000093-1.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9991. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.4 : Казеннов Г.Г., Щемелинин В.М. Топологическое проектирование нерегулярных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 110с. – 5-06-000095-8.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9992. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.6 : Казеннов Г.Г., Сердобинцев Е.В. Проектирование топологии матричных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 112с. – 5-06-000097-4.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9993. Погиба, Л. Г.
Складання ділових паперів : практикум. – К. : Либідь, 2002. – 240с. – 966-06-0270-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П43
Кількість примірників :  27    В наявності :  27
Опис документа
9994. Шуб Г.М.,Швиденко И.Г.,Корженевич В.И.,Лунева И.О.,Турковская О.В.
Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии : учеб. пособие. – М. : Логос, 2003. – 264с. – 5-94010-083-Х.
Шифр: 579(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
9995. Данилюк, І. В.
Історія психології в Україні : Західні регіони (остання чверть Х1Х - перша половина ХХ століття): Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2003. – 152с. – 966-06-0227-8.
Шифр: 159.9(09)(07)  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9996. Кордон, М. В.
Українська та зарубіжна культура : тематичний словник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 426с. – 966-683-021-3.
Шифр: 930.85(03)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
9997. Каргополова, Н. П.
Теорія електричних і магнітних кіл : Курс лекцій. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 474с. – 683-067.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  177    В наявності :  169
Опис документа
9998. Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Покропивный С.Ф.,Сай В.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – К. : Істина, 2003. – 608с. – 966-574-413-5.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  29    В наявності :  28
Опис документа
9999. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Підручник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2003. – 272с. – 966-06-0059-3.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
10000. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 324с. – 966-06-0264-2.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  21    В наявності :  20
Опис документа

« 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет