ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 10041 - 10060 від загального числа 121900

10041. Столлингс, В.
Компьютерные системы передачи данных. – 6-е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 928с. – 5-8459-0311-4.
Шифр: 004.6  Авторський знак: С81
Кількість примірників :  1
Опис документа
10042. Решетілова, Т. Б.
Успішний маркетинг : навч. посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2003. – 260с. – 966-8271-13.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Р47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10043. Розрахунки виконавчих розмірів і конструювання калібрів. – Дніпропетровськ : НГА, 2001. – 93с.
Шифр: 621.71(07)  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10044. Надутий, В. П.
Основи забезпечення якості конструкторської документації : Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 74с.
Шифр: 658.5(07)  Авторський знак: Н17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10045. Конспект лекцій з нормативної дисципліни "Технологія ремонту і монтажу гірничих машин та електрообладнання", Ч.2. – Дніпропетровськ : НГУ, 2001. – 110с.
Шифр: 622.23(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10046. Теория и практика термохимической технологии добычи и переработки угля : Монография. – Днепропетровск : НГА, 2000. – 281с. – 966-7476-35-9.
Шифр: 622.27(07)  Авторський знак: Т34
Кількість примірників :  1
Опис документа
10047. Гоулдстейн Дж.,Ньюбери Д.,Эчлин П.,Джой Д.,Фиори Ч.
Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ : Монография: В 2-х кн. Кн. 1. – М. : Мир, 1984. – 303с.
Шифр: 621.386  Авторський знак: Р24
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10048. Шпиталенко, Г. А.
Правознавство : Навчальний посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 482с.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  400    В наявності :  395
Опис документа
10049. Стаценко, В. Є.
Курсове проектування та розрахунок передач гнучким зв'язком (з використанням елементів САПР) : Навчальний посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 224с. – 966-683-061-2.
Шифр: 621.85(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  173    В наявності :  173
Опис документа
10050. Бакка, М. Т.
Основи геології : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 380с. – 966-7570-31-2.
Шифр: 551(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  509    В наявності :  507
Опис документа
10051. Попечителев, Е. П.
Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты : учеб. пособие. – Ж. : ЖІТІ, 1997. – 186с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: П57
Кількість примірників :  95    В наявності :  94
Опис документа
10052. Біленчук Д.П.,Біленчук П.Д.,Залетов О.М.,Клименко Н.І.
Страхове право України : Підручник. – К. : Атіка, 1999. – 368с. – 966-95627-4-0.
Шифр: 347.4(07)  Авторський знак: С83
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
10053. Луць, В. В.
Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 560с. – 966-7302-71-7.
Шифр: 346(07)  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
10054. Гюнтер Э.,Кемпфе Л.,Либберт Э.,Мюллер Х.,Пенцлин Х.
Основы общей биологии : учеб. пособие. – М. : Мир, 1982. – 440с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  102    В наявності :  102
Опис документа
10055. Кромптон, Т.
Вторичные источники тока. – М. : Мир, 1985. – 304с.
Шифр: 621.35  Авторський знак: К83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10056. САПР и графика, №7. – Москва : Компьютер Пресс, 2003. – 88 с.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
10057. Кейнс, Дж. М.
Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. – К. : АУБ, 1999. – 189с.
Шифр: 336.74  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
10058. Ситник В.Ф.,Писаревська Т.А.,Єрьоміна Н.В.,Краєва О.С.
Основи інформаційних систем : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 420с. – 966-574-241-8.
Шифр: 330.47(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
10059. Павловський, М. А.
Теоретична механіка : Підручник. – К. : Техніка, 2002. – 512с. – 966-575-184-0.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
10060. Готра З.Ю.,Ильницкий Л.Я.,Полищук Е.С.,Сибрук Л.В.,Хорошко В.А.и др.
Датчики : Справочник. – Львов : Каменяр, 1995. – 312с. – 5-7745-0233-3.
Шифр: 681.586(03)  Авторський знак: Д12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет