ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9961 - 9980 від загального числа 123589

9961. Кордон, М. В.
Українська та зарубіжна культура : тематичний словник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 426с. – 966-683-021-3.
Шифр: 930.85(03)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
9962. Каргополова, Н. П.
Теорія електричних і магнітних кіл : Курс лекцій. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 474с. – 683-067.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  177    В наявності :  169
Опис документа
9963. Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Покропивный С.Ф.,Сай В.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – К. : Істина, 2003. – 608с. – 966-574-413-5.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  29    В наявності :  28
Опис документа
9964. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Підручник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2003. – 272с. – 966-06-0059-3.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
9965. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 324с. – 966-06-0264-2.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  21    В наявності :  20
Опис документа
9966. Ківалов, С. В.
Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2002. – 256с. – 966-7694-43-7.
Шифр: 339.543(07)  Авторський знак: К38
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
9967. Бойко, В. В.
Экономика предприятий Украины : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск : Національна гірнича академія, 2002. – 535с. – 966-7476-78-2.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9968. Шашенко, А. Н.
Механика горных пород : Учебное пособие. – Днепропетровск : Национальная горная академия Украины, 2002. – 302с. – 966-7476-73-1.
Шифр: 622..8(07)  Авторський знак: Ш32
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9969. Жидецький, В. Ц.
Основи охорони праці : підручник. – Л. : Афіша, 2002. – 350с. – 966-7760-44-8.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9970. Уманець, Т. В.
Статистика : навч. посібник. – 2-ге вид., випр. – К. : Вікар, 2003. – 623с. – Вища освіта ХХІ століття. – 966-7131-50-5.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: У52
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9971. Стеблюк, М. І.
Цивільна оборона : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2003. – 455с. – 966-7767-67-1.
Шифр: 355.58(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9972. Варфоломеєва Т.В.,Пастухов В.П.,Пеньківський В.Ф.,Піцан О.М.
Правознавство : навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2001. – 327с. – 966-7767-22-1.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9973. Півняк, Г. Г.
Раціональне використання енергії та навколишнього середовища : навч. посібник. – Дніпр-ськ : Нац. гірн. акад. України, 2002. – 193с. – 966-7476-72-3.
Шифр: 620.9(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
9974. Батутіна, А. П.
Експертиза товарів : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 278с. – 5-8238-0790-2.
Шифр: 658.6(07)  Авторський знак: Б28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9975. Лагутін, В. Д.
Кредитування: теорія і практика : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 215с. – 966-620-113-5.
Шифр: 336.77(07)  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9976. Стельмах В.С.,Єпіфанов А.О.,Гребеник Н.І.,Міщенко В.І.
Грошово-кредитна політика в Україні. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2003. – 421с. – 966-620-171-2.
Шифр: 336.7(477)  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9977. Чернюк, Л. Г.
Економіка регіонів (областей) України : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644с. – 966-8253-03-5.
Шифр: 332.1(07)  Авторський знак: Ч-49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9978. Шегда, А. В.
Економіка підприємства : навч. посібник. – К. : Знання - Прес, 2002. – 335с. – 966-7767-78-7.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Ш36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9979. Мочерний, С. В.
Політична економія : Навч. посібник. – К. : Знання -Прес, 2002. – 687с. – Вища освіта ХХІ століття. – 966-7767-32-9.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9980. Квантовая электроника : Респ. межвед. сб. Вып.23. – К. : Наукова думка, 1982. – 108с.
Шифр: 621.375  Авторський знак: К32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет