ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 17181 - 17200 від загального числа 124838

17181. Шатровский, Л. И.
Макропрограммирование в вычислительной среде ДОС/ЕС. – М. : Советское радио, 1979. – 240с.
Шифр: 004.41  Авторський знак: Ш29
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17182. Программно-аппаратные средства и математическое обеспечение вычислительных систем. – М. : Изд-во МГУ, 1989. – 184с. – 5-211-00343-8.
Шифр: 004.4  Авторський знак: П78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17183. Український історичний журнал. – Київ : Варта, 2004. –, 1957-. – ( 6 разів на рік). – 0130-5247.
Шифр: 9
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17184. Реєнт, О. П.
Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.3.
Авторський знак: Р31
Опис документа
17185. Волковинський, В. М.
Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.38.
Авторський знак: В67
Опис документа
17186. Вільшанська, О. Л.
Повсякденне життя населення України під час Першої світової війни // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.56.
Авторський знак: В11
Опис документа
17187. Маркитан, Л. П.
Симон Петлюра та його родина в кіно- і фотодокументах // Український історичний журнал. – 2004. – №4. – с.71.
Авторський знак: М26
Опис документа
17188. Колот, А. М.
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання : Монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 230с. – 966-574-558-1.
Шифр: 331  Авторський знак: К61
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17189. Зенкин, А. А.
Когнитивная компьютерная графика. – М. : Наука, 1991. – 192с. – 5-02-014143.
Шифр: 004.92  Авторський знак: З-56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17190. Миренков, Н. Н.
Паралельное программирование для многомодульных вычислительных систем. – М. : Радио и связь, 1989. – 320с. – 5-256-00196-5.
Шифр: 004.41  Авторський знак: М63
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17191. Проценко, В. С.
Техника программирования : Учеб. пособие. – К. : Высшая школа, 1990. – 183с. – 5-11-001974-6.
Шифр: 004.41(07)  Авторський знак: П84
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
17192. Непли, Э.
Программирование на языке Модула-2. – М. : Радио и связь, 1989. – 304с. – 5-256-00307-0.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Н53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17193. Программное обеспечение и модели исследования операций : Сборник трудов. – М. : МГУ, 1986. – 211с.
Шифр: 004.4  Авторський знак: П78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17194. Хижняк, П. Л.
Лотус 1-2-3. – М. : Новости, 1990. – 256с.
Шифр: 004.4  Авторський знак: Х43
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17195. Лин, В.
PDP и VAX-11. Архитектура ЭВМ и программирование на языке ассемблера. – М. : Радио и связь, 1989. – 320с. – 5-256-00299-6.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17196. Манс, В.
Lotus Organizer. – М. : Бином, 1995. – 192с. – 3-548-41030-8.
Шифр: 004.4  Авторський знак: М23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17197. Ледли, Р. С.
Программирование и использование цифровых вычислительных машин. – М. : Мир, 1966. – 644с.
Шифр: 004.41  Авторський знак: Л39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17198. Демин, В. Ф.
Системы программирования на алголе. – М. : Наука, 1977. – 224с. – Библиотечка программиста.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Д30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
17199. Хювенен, Э.
Мир Лиспа. Том 2 : Методы и системы программирования. – Л. : Мир, 1990. – 319с. – 5-03-0019-36-7.
Шифр: 004.43  Авторський знак: Х99
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
17200. Хренов, Л. С.
Малые вычислительные машины : Краткое справочное руководство. – 3-е изд., перераб. – М. : Физматгиз, 1963. – 212с.
Шифр: 004.38(03)  Авторський знак: Х91
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет