ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11861 - 11880 від загального числа 124577

11861. Ісаншина, Г. Ю.
Податковий менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 260с. – 966-8253-22-1.
Шифр: 336.22(07)  Авторський знак: І85
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
11862. Грабовецький, Б. Є.
Економічне прогнозування і планування : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 188с. – 966-8253-54-Х.
Шифр: 338.26(07)  Авторський знак: Г76
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11863. Ніколенко Ю.В.,Бобров В.Я.,Кривенко К.Т.,Савчук В.С.,Палкін Ю.І.
Політекономія : підручник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 412с. – 966-8253-17-5.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: П62
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
11864. Раровська, В. В.
Біржова діяльність : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 144с. – 978-966-364-859-0.
Шифр: 336.762(07)  Авторський знак: Р23
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11865. Козак Ю.Г.,Матвєєв С.А.,Сліп В.М.,Локатарьова Є.В.,Верлан Д.А.
Міжнародне оподаткування : Навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 550с. – 966-8253-70-1.
Шифр: 336.227(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11866. Матюшенко, І. Ю.
Основи фінансового менеджменту : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 220с. – 966-8253-69-8.
Шифр: 005.915(07)  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11867. Лібанова, Е. М.
Ринок праці : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 224с. – 966-8253-32-9.
Шифр: 331.5(07)  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11868. Власова, А. М.
Організаційна поведінка: Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 96с. – 966-574-165-9.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
11869. Крижанівський В.А.,Кузнєцов Ю.М.,Кириченко А.М.,Гречка А.І.,Смірнов В.В.
Агрегатно-модульне технологічне обладнання : підручник, Ч.1 : Принципи побудови агрегатно-модульного технологічного обладнання. – Кіровоград, 2003. – 422с. – 966-7822-39-7.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: А25
Кількість примірників :  30    В наявності :  29
Опис документа
11870. Крижанівський В.А.,Кузнєцов Ю.М.,Кириченко А.М.,Гречка А.І.,Смірнов В.В.
Агрегатно-модульне технологічне обладнання : підручник, Ч.2 : Проектування та дослідження вузлів агрегатно-модульного технологічного обладнання. – Кіровоград, 2003. – 286с. – 966-7822-43-5.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: А25
Кількість примірників :  30    В наявності :  29
Опис документа
11871. Крижанівський В.А.,Кузнєцов Ю.М.,Кириченко А.М.,Гречка А.І.,Смірнов В.В.
Агрегатно-модульне технологічне обладнання : підручник, Ч.3 : Агрегатно-модульне технологічне обладнання нового покоління. – Кіровоград, 2003. – 507с. – 966-7822-40-5.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: А25
Кількість примірників :  30    В наявності :  29
Опис документа
11872. Руденко, Л. В.
Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції : підручник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 616с. – 966-541-051-2.
Шифр: 339.72(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11873. Рева, Т. М.
Податковий менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 282с. – 966-8253-34-5.
Шифр: 336.22  Авторський знак: Р32
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
11874. Тян, Р. Б.
Управління проектами : Підручник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 224с. – 966-8253-31-0.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: Т99
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11875. Скрипник, А. В.
Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) : Курс лекцій. – К. : ЦУЛ, 2002. – 296с. – 966-7938-95-6.
Шифр: 338.24(07)  Авторський знак: О-45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11876. Рум'янцев, А. П.
Зовнішньоекономічна діяльність : Навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 377с. – 966-8253-65-5.
Шифр: 339.9(07)  Авторський знак: Р86
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
11877. Подсолонко В.А.,Процай А.Ф.,Миронова Т.Л.,Василенко В.О.
Підприємництво : Навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 616с. – 966-8253-50-7.
Шифр: 334.7(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11878. Гумилевский, Л.
Творцы паровых турбин. – М.-Л. : Главн. ред. науч.-попуд. и юнош. литерат., 1936. – 262с.
Шифр: 621.16  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11879. Агапов, А. П.
Ремонт, наладка и испытания систем регулирования паровых турбин. – М. : Энергия, 1976. – 120с. – Библиотека тепломонтажника.
Шифр: 621.165  Авторський знак: А23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11880. Абрамов, В. И.
Тепловой расчет турбин. – М. : Машиностроение, 1974. – 194с.
Шифр: 621  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет