ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11981 - 12000 від загального числа 124784

11981. Анісімов, І. О.
Коливання та хвилі : навч. посібник. – К. : Академпрес, 2003. – 280с. – 966-7541-25-8.
Шифр: 534(07)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
11982. Іванова, Н. Ю.
Аналіз беззбитковості виробництва: теорія і практика : навч. посібник. – К. : Лібра, 2002. – 72с. – 966-7035-47-6.
Шифр: 338.512(07)  Авторський знак: І 20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11983. Козак Ю.Г.,Лук'яненко Д.Г.,Ржепішевський К.І.,Ковалевський В.В.,Логвинова Н.С.
Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 294с. – 966-8059-19-0.
Шифр: 339.7(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11984. Колачев, Б. А.
Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов : Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : МИСИС, 2001. – 416с. – 5-87623-027-8.
Шифр: 669.017(07)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11985. Шашенко, А. Н.
Некоторые задачи статистической геомеханики. – К. : Пульсари, 2002. – 304с. – 966-7671-34-8.
Шифр: 622.02(07)  Авторський знак: Ш12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11986. Брюсов, В. Я.
Избранное. – М. : Правда, 1982. – 464с.
Шифр: 821.161.1  Авторський знак: Б89
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11987. Політологія: терміни, поняття, персоналії, схеми, таблиці : навч. словник-довідник. – К. : Каравела, 2000. – 320с. – 966-95596-2-6.
Шифр: 32(03)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11988. Бутинець Ф.Ф.,Давидюк Т.В.,Малюга Н.М.,Чижевська Л.В.
Бухгалтерський управлінський облік : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Ж. : Рута, 2002. – 480с. – 966-8059-06-9.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  135    В наявності :  132
Опис документа
11989. Лившиц, Н. А.
Вероятностный анализ систем автоматического управления. Т.2. : Нелинейные системы. Системы дискретного действия. – М. : Советское радио, 1963. – 483с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11990. Современные проблемы управления : Сборник. – М. : Наука, 1974. – 187с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: С-56
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11991. Техническая кибернетика : Теория автоматического регулирования. Кн.2. : Анализ и синтез линейных непрерывных и дискретных систем автоматического регулирования. – М. : Машиностроение, 1967. – 679с. – Серия инженерных монографий.
Шифр: 681.5  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11992. Техническая кибернетика : Устройства и элементы систем автоматического регулирования и управления. Кн.1. : Измерительные устройства, преобразующие элементы и устройства. – М. : Машиностроение, 1973. – 680с.
Шифр: 681.5  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11993. Эндрю, П. Сейдж
Идентификация систем управления. – М. : Наука, 1974. – 248с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Э64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11994. Клэппер, Дж.
Системы фазовой и частотной автоподстройки частоты : (Следящие демодуляторы сигналов с угловой модуляцией). – М. : Энергия, 1977. – 440с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: К51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11995. Беспальчук В.І.,Головня Р.М.,Івахненкова В.В.,Кондратюк Р.Б.Онуфрійчук С.П.,Письменчук Н.В.,Прилипко О.І.
Збірник задач з математики : навч. посібник. В 3-х ч., Ч.3 : Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія функцій комплексної змінної. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 156 с.
Шифр: 517.3(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  354    В наявності :  353
Опис документа
11996. Кобзар, С. К.
Англійська мова : Лексичний практикум: Навчальний посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 160с.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: К55
Кількість примірників :  261    В наявності :  258
Опис документа /ftextslocal/english for advanced learners.pdf
11997. Управление многосвязными системами : Сборник. – М. : Наука, 1975. – 135с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11998. Управление на сетях и узлах связи : Сборник. – М. : Наука, 1979. – 160с. – Автоматы и управление.
Шифр: 62-50  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11999. Цыпкин, Я. З.
Релейные автоматические системы. – М. : Наука, 1974. – 576с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Ц97
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
12000. Чадеев, В. М.
Самовоспроизведение автоматов. – М. : Наука, 1973. – 150с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Ч-13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет