ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11701 - 11720 від загального числа 124832

11701. Богдан Й.Г.,Бурак В.Я.,Грищук В.К.,Долинська М.С.,Заяць І.Я.
Правознавство : Навч. посібник. – Л. : Новий Світ-2000, 2003. – 592с. – 966-7827-29-1.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11702. Мельник, В. В.
Міжнародна інвестиційна діяльність : навч. посібник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 249с. – 966-7952-17-7.
Шифр: 330.322(07)  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11703. Альтман, Дж. Л.
Устройства сверхвысоких частот. – М. : Мир, 1968. – 487с.
Шифр: 621.27  Авторський знак: А58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11704. Шляхин, П. Н.
Паровые и газовые турбины : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1974. – 224с.
Шифр: 621.165  Авторський знак: Ш70
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11705. Малышкин, А. И.
Финансовая отчетность предприятия: Международные и национальные стандарты : учеб. пособие. – Суми : Университетская книга, 2001. – 158с. – 966-7550-33-8.
Шифр: 657.3(07)  Авторський знак: М20
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11706. Лишиленко, О. В.
Теорія бухгалтерського обліку : Навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 215с. – 966-8253-46-9.
Шифр: 657.01(07)  Авторський знак: Л67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11707. Крамаренко, О. Г.
Фінансовий аналіз і планування : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 224с. – 966-8253-33-7.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11708. Пастернак-Таранушенко, Г.
Конкуренция : Курс лекций и практических занятий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 322с. – 5-8238-0775-9.
Шифр: 339.13(07)  Авторський знак: П19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11709. Пелішенко, В. П.
Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 200с. – 966-8253-29-9.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: П23
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11710. Шаповал, В. М.
Економіка підприємства : Навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 288с. – 966-8253-26-6.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Ш24
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
11711. Беспалов В.М.,Вакула А.Ю.,Гострик А.М.,Діордіца С.Г.,Таракановський С.Н.
Інфоматика для економістів : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 788с. – 966-655-062-8.
Шифр: 330.47(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11712. Ісаншина, Г. Ю.
Податковий менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 260с. – 966-8253-22-1.
Шифр: 336.22(07)  Авторський знак: І85
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
11713. Грабовецький, Б. Є.
Економічне прогнозування і планування : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 188с. – 966-8253-54-Х.
Шифр: 338.26(07)  Авторський знак: Г76
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11714. Ніколенко Ю.В.,Бобров В.Я.,Кривенко К.Т.,Савчук В.С.,Палкін Ю.І.
Політекономія : підручник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 412с. – 966-8253-17-5.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: П62
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
11715. Раровська, В. В.
Біржова діяльність : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2009. – 144с. – 978-966-364-859-0.
Шифр: 336.762(07)  Авторський знак: Р23
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11716. Козак Ю.Г.,Матвєєв С.А.,Сліп В.М.,Локатарьова Є.В.,Верлан Д.А.
Міжнародне оподаткування : Навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 550с. – 966-8253-70-1.
Шифр: 336.227(07)  Авторський знак: М58
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11717. Матюшенко, І. Ю.
Основи фінансового менеджменту : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 220с. – 966-8253-69-8.
Шифр: 005.915(07)  Авторський знак: М33
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11718. Лібанова, Е. М.
Ринок праці : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 224с. – 966-8253-32-9.
Шифр: 331.5(07)  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11719. Власова, А. М.
Організаційна поведінка: Навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 96с. – 966-574-165-9.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  25    В наявності :  25
Опис документа
11720. Крижанівський В.А.,Кузнєцов Ю.М.,Кириченко А.М.,Гречка А.І.,Смірнов В.В.
Агрегатно-модульне технологічне обладнання : підручник, Ч.1 : Принципи побудови агрегатно-модульного технологічного обладнання. – Кіровоград, 2003. – 422с. – 966-7822-39-7.
Шифр: 621.9.06(07)  Авторський знак: А25
Кількість примірників :  30    В наявності :  29
Опис документа

« 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет