ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11921 - 11940 від загального числа 124644

11921. Катренко, Л. А.
Охорона праці в галузі освіті : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2001. – 339с. – 966-7550-34-6.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: К29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11922. Закович М.М.,Зязюн І.А.,Семашко О.М.,Ануфрієв О.М.,Безвершук Ж.О.
Українська та зарубіжна культура : Навч. посібник. – К. : Знання, 2000. – 622с. – 966-7293-97-1.
Шифр: 930.85(477)(07)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11923. Давидов, Г. М.
Аудит : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2001. – 363с. – 966-620-054-6.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: Д13
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11924. Сергійчук, В. І.
Українська соборність : Відродження українства в 1917-1920 роках. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1999. – 412с. – 966-7060-04-7.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11925. Кацман, М. М.
Электрические машины автоматических устройств : Учеб. пособие. – М. : ФОРУМ, 2002. – 264с. – 5-8199-0027-8.
Шифр: 621.313(07)  Авторський знак: К30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11926. Пігідо-Правобережний, Ф.
Велика вітчизняна війна : Спогади та роздуми очевидця. – К. : Смолоскип, 2002. – 288с. – 966-7332-78-0.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11927. Паламар, Л. М.
Мова ділових паперів : Практ. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1998. – 296с. – 966-06-0074-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П14
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
11928. Еремеев, И. С.
Магнитная техника автоматики и кибернетики (Основы построения логических и счетно-решающих устройств) : справочник. – К. : Наукова думка, 1970. – 104с.
Шифр: 62-523.2(03)  Авторський знак: Е70
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
11929. Захаров, В. К.
Электронные устройства автоматики и телемеханики : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Энергоатомиздат, 1984. – 432с.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: З-38
Кількість примірників :  31    В наявності :  31
Опис документа
11930. Бойков, А. Д.
Основы автоматики : учеб. пособие. – Саранск : Саранск, 1974. – 195с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: Б77
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11931. Ильичев, А. В.
Эффективность проектируемых элементов сложных систем : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 1982. – 280с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: И46
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
11932. Бублик, Б. Н.
Основы теории управления : Учебное пособие. – К. : Вища школа, 1975. – 328с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: Б90
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
11933. Волков, Н. И.
Электромашинные устройства автоматики : учеб. пособие. – М. : Вища школа, 1978. – 336с.
Шифр: 62-52(07)  Авторський знак: В67
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
11934. Волков, Н. И.
Электромашинные устройства автоматики : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вища школа, 1986. – 335с.
Шифр: 62-52(07)  Авторський знак: В67
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
11935. Кошарний, М. Ф.
Основи механіки та енергетики автомобіля : навч. посібник. – 2-ге вид. – Ж. : ЖІТІ, 1998. – 200с. – 5-11-003936-4.
Шифр: 629.33(07)  Авторський знак: К76
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11936. Коробов, М. Я.
Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2001. – 378с. – 966-620-0799-1.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11937. Кац, Д. М.
Основы геологии и гидрогеологии : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Колос, 1981. – 351с.
Шифр: 55(07)  Авторський знак: К12
Кількість примірників :  1
Опис документа
11938. Шевчук, С. В.
Українське ділове мовлення : Навч. пос. – К. : Літера ЛТД, 2001. – 480с. – 966-7543-05-6.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11939. Тимофеев, В. А.
Инженерные методы расчета и исследования динамических систем. – Л. : Энергия, 1975. – 320с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11940. Андреев, Ф. Ф.
Электронные устройства автоматики и их расчет : учебник. – М. : Машиностроение, 1971. – 350с.
Шифр: 62-52  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет