ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9921 - 9940 від загального числа 124644

9921. Турчин, В. М.
Математична статистика : Посібник. – К. : Акаде мия, 1999. – 240с. – 966-580-064-7.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Т89
Кількість примірників :  10    В наявності :  9
Опис документа
9922. Михайленко, В. М.
Математичний аналіз для економистів : Навчальний посібник. – К. : УФІМІБ, 1999. – 224с. – 966-7508-13-7.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: М69
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9923. Сивко, В. Й.
Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 127с.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: С34
Кількість примірників :  199    В наявності :  199
Опис документа
9924. Николин, В. И.
Охрана окружающей среды в горной промышленности : учеб. пособие. – Донецк : Вища школа, 1987. – 192с.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: Н63
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9925. Бакка, М. Т.
Видобування та переробка будівельних гірських порід : навч. посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 249с.
Шифр: 622.27(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  189    В наявності :  183
Опис документа
9926. Петров, Н. С.
Геодезия : учебник. – 2-е изд., перераб. – М. : Недра, 1976. – 368с.
Шифр: 528(07)  Авторський знак: П30
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9927. Клюшин, Е. Б.
Инженерная геодезия : учебник. – М. : Недра, 1990. – 264с.
Шифр: 528(07)  Авторський знак: К52
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9928. Демидова, С. Е.
Предметные указатели к документам : учеб.-метод. пособие. – М. : Профиздат, 2002. – 192с. – 5-88283-065-6.
Шифр: 025.3  Авторський знак: Д30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9929. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : учеб. пособ. – 5-е изд., стереотип. – М. : Наука, 1986. – 468с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9930. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Учеб. пособ. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1975. – 368с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
9931. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : Избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Учеб. пособ. – 4-е изд.,испр. и доп.. – М. : Наука, 1979. – 408с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9932. Дворкина, М. Я.
Библиотечное обслуживание: новая реальность: Лекции. – М. : Профиздат, 2003. – 48с.
Шифр: 02  Авторський знак: Д24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9933. Воробьев, Н. Н.
Теория рядов : избранные главы высшей математики для инженеров и студентов втузов. Учеб. пособ. – 2-е изд., стереотип. – М. : Наука, 1973. – 207с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9934. Турчак, Л. И.
Основы численных методов : учеб. пособие. – М. : Наука, 1986. – 320с.
Шифр: 519.6(07)  Авторський знак: Т89
Кількість примірників :  11    В наявності :  10
Опис документа
9935. Салов, В. О.
Основи педагогіки вищої школи : Навчальний посібник. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2003. – 183с. – 966-8271-10-6.
Шифр: 378(07)  Авторський знак: С16
Кількість примірників :  16    В наявності :  16
Опис документа
9936. Самарский, А. А.
Введение в численные методы : Учебное пособие. – М. : Наука, 1987. – 288с.
Шифр: 519.6(07)  Авторський знак: С17
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9937. Півняк, Г. Г.
Ресурсозбереження та інтенсифікація процесів подрібнення : Монографія. – Дніпропетровськ : НГАУ, 2001. – 163с. – 966-7476-49-9.
Шифр: 621.926  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9938. Ефимов, Н. В.
Линейная алгебра и многомерная геометрия : учеб. пособие. – 2-е изд. – М. : Наука, 1974. – 543с.
Шифр: 517.3(07)  Авторський знак: Е91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9939. Уваров, В. Б.
Математический анализ : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1984. – 288с.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: У18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9940. Півняк, Г. Г.
Розрахунки електричних мереж систем електропостачання : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 219с. – 966-8271-29-7.
Шифр: 621.316(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет