ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9921 - 9940 від загального числа 124577

9921. Стаценко, В. Є.
Курсове проектування та розрахунок передач гнучким зв'язком (з використанням елементів САПР) : Навчальний посібник. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 224с. – 966-683-061-2.
Шифр: 621.85(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  173    В наявності :  173
Опис документа
9922. Бакка, М. Т.
Основи геології : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2000. – 380с. – 966-7570-31-2.
Шифр: 551(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  508    В наявності :  506
Опис документа
9923. Попечителев, Е. П.
Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты : учеб. пособие. – Ж. : ЖІТІ, 1997. – 186с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: П57
Кількість примірників :  95    В наявності :  94
Опис документа
9924. Біленчук Д.П.,Біленчук П.Д.,Залетов О.М.,Клименко Н.І.
Страхове право України : Підручник. – К. : Атіка, 1999. – 368с. – 966-95627-4-0.
Шифр: 347.4(07)  Авторський знак: С83
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9925. Луць, В. В.
Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посібник. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 560с. – 966-7302-71-7.
Шифр: 346(07)  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9926. Гюнтер Э.,Кемпфе Л.,Либберт Э.,Мюллер Х.,Пенцлин Х.
Основы общей биологии : учеб. пособие. – М. : Мир, 1982. – 440с.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  102    В наявності :  102
Опис документа
9927. Кромптон, Т.
Вторичные источники тока. – М. : Мир, 1985. – 304с.
Шифр: 621.35  Авторський знак: К83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9928. САПР и графика, №7. – Москва : Компьютер Пресс, 2003. – 88 с.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9929. Кейнс, Дж. М.
Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей. – К. : АУБ, 1999. – 189с.
Шифр: 336.74  Авторський знак: К33
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
9930. Ситник В.Ф.,Писаревська Т.А.,Єрьоміна Н.В.,Краєва О.С.
Основи інформаційних систем : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 420с. – 966-574-241-8.
Шифр: 330.47(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9931. Павловський, М. А.
Теоретична механіка : Підручник. – К. : Техніка, 2002. – 512с. – 966-575-184-0.
Шифр: 531(07)  Авторський знак: П12
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
9932. Готра З.Ю.,Ильницкий Л.Я.,Полищук Е.С.,Сибрук Л.В.,Хорошко В.А.и др.
Датчики : Справочник. – Львов : Каменяр, 1995. – 312с. – 5-7745-0233-3.
Шифр: 681.586(03)  Авторський знак: Д12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9933. Автосигнализации от А до Z : справочник. – СПб. : Наука и техника, 2002. – 336с. – 5-94387-083-0.
Шифр: 629.06(03)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9934. Савельев, И. В.
Курс общей физики : учеб. пособие: в 3-х т. Т.3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и єлементарніх частиц. – 3-е изд., испр. – М. : Наука, 1987. – 320с.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  40    В наявності :  39
Опис документа
9935. Гнеденко, Б. В.
Курс теории вероятностей : Учебник. – 6-е изд., пререраб. и доп. – М. : Наука, 1988. – 448с.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: Г56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9936. Ульрих, В. А.
Микроконтроллеры PIC16X7XX. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Наука и техника, 2002. – 320с. – 5-94387-060-1.
Шифр: 004.38  Авторський знак: У51
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9937. Гондюл В.П.,Дерев'янко А.Г.,Матвєєв В.В.,Прохур Ю.З.
Інформатика та обчислювальна техніка : Короткий тлумачний словник. – К. : Либідь, 2000. – 320с. – 966-06-0079-8.
Шифр: 004(03)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
9938. Бабіч, Б. С.
Технічне обслуговування і ремонт металевих кузовів автомобілів : Підручник. – К. : Либідь, 2001. – 460с. – 966-06-0186-7.
Шифр: 629.3.02(07)  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
9939. Данчева, О. В.
Практична психологія в економіці та бізнесі. – К. : Лібра, 1998. – 270с. – 966-7035-09-3.
Шифр: 159.9  Авторський знак: Д17
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
9940. Гаркуша І.П.,Горбачук І.Т.,Курінний В.П.,Кучерук І.М.,Певзнер М.Ш.
Загальний курс фізики : зб. задач. – К. : Техніка, 2003. – 560с. – 966-575-130-1.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: З-14
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет