ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9741 - 9760 від загального числа 124815

9741. Завіновська, Г. Т.
Економіка праці : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 300с. – 966-574-466-6.
Шифр: 331(07)  Авторський знак: З-13
Кількість примірників :  86    В наявності :  85
Опис документа
9742. Стиффлер, Дж.
Теория синхронной связи. – М. : Связь, 1975. – 488с.
Шифр: 621.39  Авторський знак: С80
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9743. Полупроводниковая электроника в технике связи : сб.статей. Вып.25. – М. : Радио и связь, 1985. – 248с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9744. Специальный физический практикум : Учебное пособие, Ч.2. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1977. – 376с.
Шифр: 621.38  Авторський знак: С71
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9745. Достижения в технике передачи и воспроизведения изображений. Т.3. – М. : Мир, 1980. – 312с.
Шифр: 621.383.8  Авторський знак: Д70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9746. Диэлектрики и полупроводники : Респ. межвед. науч.-техн. сб.-к. Вып.22. – К. : Вища школа, 1982. – 110с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: Д44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9747. Пикосекундная электронно-оптическая диагностика в лазерных исследованиях : сб-к статей. Т.155. – М. : Наука, 1985. – 248с.
Шифр: 621.373  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9748. Теоретическая электротехника : Респ. межвед. науч.-техн. сб-к. Вып.31. – Льв. : Вища школа, 1981. – 164с.
Шифр: 621.372  Авторський знак: Т33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9749. Буткевич, В. Г.
Міжнародне право. Основи теорії : Підручник. – К. : Либідь, 2002. – 608с. – 966-06-0265-0.
Шифр: 341(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9750. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники : Учебник: В 10-ти кн. Кн.1. : Козырь И.Я., Горбунов Ю.И., Чернозубов Ю.С., Пономарев А.С. Общая технология. – М. : Высшая школа, 1989. – 223с. – 5-06-000303-5.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9751. Левчук, Л. Т.
Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 255с. – 966-06-0254-5.
Шифр: 159.9(07)  Авторський знак: Л38
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9752. Гончаренко В.Г.,Андрушко П.П.,Базова Т.П.,Безсмертна Н.В.,Безугла Я.І.та ін.
Юридичні терміни : Тлумачний словник. – К. : Либідь, 2003. – 320с. – 966-06-0281-2.
Шифр: 34(03)  Авторський знак: Ю70
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9753. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники : Учеб. пос.: В 10-ти кн. Кн.5. : Никифорова-Денисова С.Н., Любушкин Е.Н. Термические процессы. – М. : Высшая школа, 1989. – 96с. – 5-06-000307-8.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9754. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники : Учеб. пос.: В 10-ти кн. Кн.6. : Минайчев В.Е. Нанесение пленок в вакууме. – М. : Высшая школа, 1989. – 110с. – 5-06-000308-6.
Шифр: 621.382(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9755. Байрачна Л.К.,Журавський В.С.,Колісник В.П.,Кушніренко О.Г.,Лукаш С.Ю.
Конституційне право України : підручник. – К. : Ін-Юре, 2002. – 544с. – 966-8088-38-7.
Шифр: 342.4(477)(07))  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
9756. Радиотехника : Респ. межвед. науч.-техн. сб-к. Вып.69. – Харків : Вища школа, 1984. – 115с.
Шифр: 621.37  Авторський знак: Р15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9757. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.32. – К. : Наукова думка, 1980. – 110с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9758. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.31. – К. : Наукова думка, 1980. – 96с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9759. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.29. – К. : Наукова думка, 1979. – 108с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9760. Полупроводниковая техника и микроэлектроника : респ. межвед. сб-к. Вып.28. – К. : Наукова думка, 1978. – 111с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет