ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9781 - 9800 від загального числа 124838

9781. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.2 : Савельев П.В., Коняхин В.В. Функционально-логическое проектирование БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 156с. – 5-06-000093-1.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9782. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.4 : Казеннов Г.Г., Щемелинин В.М. Топологическое проектирование нерегулярных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 110с. – 5-06-000095-8.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9783. Автоматизация проектирования БИС : практ. пособие: В 6 кн. Кн.6 : Казеннов Г.Г., Сердобинцев Е.В. Проектирование топологии матричных БИС. – М. : Высшая школа, 1990. – 112с. – 5-06-000097-4.
Шифр: 621.38  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9784. Погиба, Л. Г.
Складання ділових паперів : практикум. – К. : Либідь, 2002. – 240с. – 966-06-0270-7.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: П43
Кількість примірників :  27    В наявності :  27
Опис документа
9785. Шуб Г.М.,Швиденко И.Г.,Корженевич В.И.,Лунева И.О.,Турковская О.В.
Основы медицинской бактериологии, вирусологии и иммунологии : учеб. пособие. – М. : Логос, 2003. – 264с. – 5-94010-083-Х.
Шифр: 579(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
9786. Данилюк, І. В.
Історія психології в Україні : Західні регіони (остання чверть Х1Х - перша половина ХХ століття): Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2003. – 152с. – 966-06-0227-8.
Шифр: 159.9(09)(07)  Авторський знак: Д18
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9787. Кордон, М. В.
Українська та зарубіжна культура : тематичний словник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 426с. – 966-683-021-3.
Шифр: 930.85(03)  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
9788. Каргополова, Н. П.
Теорія електричних і магнітних кіл : Курс лекцій. – Ж. : ЖДТУ, 2003. – 474с. – 683-067.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  170    В наявності :  163
Опис документа
9789. Грещак М.Г.,Колот В.М.,Наливайко А.П.,Покропивный С.Ф.,Сай В.Н.и др.
Экономика предприятия : Учебник. – К. : Істина, 2003. – 608с. – 966-574-413-5.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Э45
Кількість примірників :  28    В наявності :  27
Опис документа
9790. Тимченко, А. А.
Основи системного проектування та системного аналізу складних об'єктів : Підручник. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2003. – 272с. – 966-06-0059-3.
Шифр: 681.51(07)  Авторський знак: Т41
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
9791. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 324с. – 966-06-0264-2.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  21    В наявності :  20
Опис документа
9792. Ківалов, С. В.
Митна політика України : Підручник. – Одеса : Юридична література, 2002. – 256с. – 966-7694-43-7.
Шифр: 339.543(07)  Авторський знак: К38
Кількість примірників :  15    В наявності :  15
Опис документа
9793. Бойко, В. В.
Экономика предприятий Украины : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Днепропетровск : Національна гірнича академія, 2002. – 535с. – 966-7476-78-2.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Б72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9794. Шашенко, А. Н.
Механика горных пород : Учебное пособие. – Днепропетровск : Национальная горная академия Украины, 2002. – 302с. – 966-7476-73-1.
Шифр: 622..8(07)  Авторський знак: Ш32
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9795. Жидецький, В. Ц.
Основи охорони праці : підручник. – Л. : Афіша, 2002. – 350с. – 966-7760-44-8.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: Ж69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9796. Уманець, Т. В.
Статистика : навч. посібник. – 2-ге вид., випр. – К. : Вікар, 2003. – 623с. – Вища освіта ХХІ століття. – 966-7131-50-5.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: У52
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9797. Стеблюк, М. І.
Цивільна оборона : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2003. – 455с. – 966-7767-67-1.
Шифр: 355.58(07)  Авторський знак: С79
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9798. Варфоломеєва Т.В.,Пастухов В.П.,Пеньківський В.Ф.,Піцан О.М.
Правознавство : навч. посібник. – К. : Знання-Прес, 2001. – 327с. – 966-7767-22-1.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9799. Півняк, Г. Г.
Раціональне використання енергії та навколишнього середовища : навч. посібник. – Дніпр-ськ : Нац. гірн. акад. України, 2002. – 193с. – 966-7476-72-3.
Шифр: 620.9(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
9800. Батутіна, А. П.
Експертиза товарів : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 278с. – 5-8238-0790-2.
Шифр: 658.6(07)  Авторський знак: Б28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет