ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9801 - 9820 від загального числа 124644

9801. Півняк, Г. Г.
Раціональне використання енергії та навколишнього середовища : навч. посібник. – Дніпр-ськ : Нац. гірн. акад. України, 2002. – 193с. – 966-7476-72-3.
Шифр: 620.9(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
9802. Батутіна, А. П.
Експертиза товарів : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 278с. – 5-8238-0790-2.
Шифр: 658.6(07)  Авторський знак: Б28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9803. Лагутін, В. Д.
Кредитування: теорія і практика : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 215с. – 966-620-113-5.
Шифр: 336.77(07)  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9804. Стельмах В.С.,Єпіфанов А.О.,Гребеник Н.І.,Міщенко В.І.
Грошово-кредитна політика в Україні. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2003. – 421с. – 966-620-171-2.
Шифр: 336.7(477)  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9805. Чернюк, Л. Г.
Економіка регіонів (областей) України : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644с. – 966-8253-03-5.
Шифр: 332.1(07)  Авторський знак: Ч-49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9806. Шегда, А. В.
Економіка підприємства : навч. посібник. – К. : Знання - Прес, 2002. – 335с. – 966-7767-78-7.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Ш36
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9807. Мочерний, С. В.
Політична економія : Навч. посібник. – К. : Знання -Прес, 2002. – 687с. – Вища освіта ХХІ століття. – 966-7767-32-9.
Шифр: 330.101(07)  Авторський знак: М86
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9808. Квантовая электроника : Респ. межвед. сб. Вып.23. – К. : Наукова думка, 1982. – 108с.
Шифр: 621.375  Авторський знак: К32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9809. Квантовая электроника : Респ. межвед. сб. Вып.26. – К. : Наукова думка, 1984. – 109с.
Шифр: 621.375  Авторський знак: К32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9810. Абрамов В.Н.,Данюк В.М.,Гриненко А.М.,Колот А.М.,Чернов В.И.
Нормування праці : підручник. – К. : ВІПОЛ, 1995. – 204с. – 5-7763-9850-9.
Шифр: 331.103(07)  Авторський знак: Н82
Кількість примірників :  88    В наявності :  88
Опис документа
9811. Квантовая электроника : Респ. межвед. сб. Вып.18. – К. : Наукова думка, 1980. – 116с.
Шифр: 621.375  Авторський знак: К32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9812. Квантовая электроника : Респ. межвед. сб. Вып.27. – К. : Наукова думка, 1984. – 102с.
Шифр: 621.375  Авторський знак: К32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9813. Квантовая электроника : Респ. межвед. сб. Вып.17. – К. : Наукова думка, 1979. – 112с.
Шифр: 621.375  Авторський знак: К32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9814. Полупроводниковая электроника в технике связи : сб.статей. Вып..22. – М. : Радио и связь, 1982. – 224с.
Шифр: 621.39  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9815. Полупроводниковая электроника в технике связи : сб. статей. Вып.25. – М. : Радио и связь, 1983. – 223с.
Шифр: 621.39  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9816. Полупроводниковая электроника в технике связи : сб. статей. В.18. – М. : Радио и связь, 1977. – 232с.
Шифр: 621.39  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9817. Полупроводниковая электроника в технике связи : сб. статей. Вып.20. – М. : Радио и связь, 1980. – 225с.
Шифр: 621.39  Авторський знак: П53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9818. Константінов, Ю. М.
Технічна механіка рідини і газу : підручник. – К. : Вища школа, 2002. – 277с. – 966-642-093-7.
Шифр: 532(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  36    В наявності :  36
Опис документа
9819. Кучерявий, В. П.
Урбоекологія : Підручник. – Ль. : Світ, 2002. – 440с. – 5-7773-0907-0.
Шифр: 504.7(07)  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9820. Кириченко, В. П.
Нова історія країн Азії, Африки, та Латинської Америки : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2003. – 168с. – 966-06-0274-Х.
Шифр: 94(5)(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет