ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11781 - 11800 від загального числа 120510

11781. Кислюк, К. В.
Религиоведение. – Харків : Торсинг, 2002. – 496с. – 966-670-035-2.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: К44
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
11782. Пересада, А. А.
Інвестиційне кредитування : Навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2002. – 272с. – 966-574-408-9.
Шифр: 336.77(07)  Авторський знак: П27
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
11783. Корнейчук, Б. В.
Микроэкономика : Деловые игры. – СПб. : Питер, 2003. – 157с. – 5-94723-546-6.
Шифр: 330.101.542  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11784. Виноградський, М. Д.
Організація праці менеджера : навч. посібник. – К. : Кондор, 2002. – 518с. – 966-8251-00-8.
Шифр: 005-051(07)  Авторський знак: В49
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11785. Довкілля Житомирщини : Стат. збірник. – Ж. : Обл. упр-ня статистики, 2003. – 157с.
Шифр: 502(03)  Авторський знак: Д58
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11786. Голов, С. Ф.
Управлінський облік : Підручник. – К. : Лібра, 2003. – 704с. – 966-7035-53-0.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11787. Мельник, В. М.
Оподаткування підприємницької діяльності : Навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 160с. – 966-8251-14-8.
Шифр: 336.22(07)  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11788. Голиков, А. П.
Размещение производительных сил и регионалистика : Учеб. пособие. – Харків : Олант, 2002. – 320с. – 966-7991-74-1.
Шифр: 332.13(07)  Авторський знак: Г60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11789. Шевченко, Л. С.
Введение в маркетинг : Учеб.-практ. пособие. – Харків : Консум, 2000. – 672с. – 966-7124-87-8.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: Ш37
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11790. Заблоцький, Б. Ф.
Розміщення продуктивних сил України. Національна економіка : навч. посібник. – К. : Академвидав, 2002. – 368с. – Альма-матер. – 966-8226-01-1.
Шифр: 332.13(07)  Авторський знак: З-12
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11791. Предборський, В. А.
Економічна теорія : Підручник. – К. : Кондор, 2003. – 492с. – 966-7982-14-9.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: П71
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
11792. Кігель, В. Р.
Математичні методи ринкової економіки : Навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 158с. – 966-8251-17-2.
Шифр: 330.4(07)  Авторський знак: К38
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11793. Устенко, А. О.
Практикум з маркетингу : Навч. посібник. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 224с. – 966-654-035-5.
Шифр: 658.8(07)  Авторський знак: У79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11794. Шканова, О. М.
Маркетинг послуг : навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 304с. – 966-7982-23-8.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Ш66
Кількість примірників :  79    В наявності :  78
Опис документа
11795. Романенко, В. Д.
Основи гідроекології : Підручник. – К. : Обереги, 2001. – 728с. – 966-513-016-1.
Шифр: 504.4(07)  Авторський знак: Р69
Кількість примірників :  1
Опис документа
11796. Сафранов, Т. А.
Екологічні основи природокористування : Навч. посібник. – Ль. : Новий Світ-2000, 2003. – 248с. – 966-7827-20-8.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11797. Білявський, Г. О.
Основи екології: теорія та практикум : Навч. посібник. – К. : Лібра, 2002. – 352с. – 966-7035-42-5.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11798. Красовский, А. А.
Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами. – М. : Наука, 1977. – 272с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
11799. Красовский, А. А.
Системы автоматического управления полетом и их аналитическое конструирование. – М. : Наука, 1973. – 560с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11800. Коренев, Г. В.
Введение в механику человека. – М. : Наука, 1977. – 264с.
Шифр: 62-50  Авторський знак: К66
Кількість примірників :  12    В наявності :  12
Опис документа

« 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет