ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11681 - 11700 від загального числа 120455

11681. Промислова власність №6.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.14.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11682. Слав'юк, Р. А.
Фінанси підприємств : Навч. посібник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Луцьк : Вежа, 2001. – 456с. – 988-600-033-4.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11683. Промислова власність №7.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 9.97.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11684. Промислова власність: Офіційний бюлетень : Винаходи. Корисні моделі. Топографії інтегральних мікросхем. – К : Промислова власність, 2003.
Шифр: 001.8  Авторський знак: П81
Опис документа
11685. Промислова власність №1.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11686. Промислова власність №2.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.1.7.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11687. Промислова власність №3.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11688. Івасів Б.С.,Савлук М.І.,Ющенко В.А.,Гребеник Н.І.,Дзюблюк О.В.
Гроші та кредит : Підручник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510с. – 966-583-308-5.
Шифр: 336.7(07)  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
11689. Промислова власність №4.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.2.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11690. Промислова власність №5.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11691. Промислова власність №6.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11692. Промислова власність №7.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11693. Памбухчиянц, О. В.
Организация и технология коммерческой деятельности в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М. : Маркетинг, 2001. – 320c. – 5-94462-074-9.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: П15
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
11694. Китаев, В. Е.
Электротехника с основами промыщленной электроники : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1985. – 224с.
Шифр: 621.3(07)  Авторський знак: К45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11695. Шевелуха В.С.,Калашникова Е.А.,Дегтярев С.В.,Кочиева Е.З.,Прокофьев Н.Н.
Сельскохозяйственная биотехнология : Учебник. – М. : Высшая школа, 1998. – 416с. – 5-06-003535-2.
Шифр: 631(07)  Авторський знак: С29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11696. Гаркавенко, С. С.
Маркетинг : Підручник. – К. : Лібра, 2002. – 712с. – 966-7035-41-7.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: Г20
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11697. Сохацька, О. М.
Біржова справа : Підручник. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 602с. – 966-7952-15-0.
Шифр: 336.762(07)  Авторський знак: С54
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
11698. Калінін, Ю. А.
Релігієзнавство : Підручник. – 4-те вид., доопрац. – К. : Наукова думка, 1998. – 336с. – 966-00-0452-4.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
11699. Фролов С.М.,Деркач М.А.,Боронос В.М.,Вискуб О.І.,Шопенська Т.В.
Банківська справа та основи митного регулювання в Україні : навч. посібник. – Суми : Університетська книга, 2003. – 262с. – 966-680-079-9.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11700. Сафонова, Л. Д.
Бюджетний менеджмент : Навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 186с. – 966-574-206-Х.
Шифр: 336.14(07)  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет