ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11721 - 11740 від загального числа 121823

11721. Василенко, В. О.
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532с. – 966-541-036-9.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  28    В наявності :  28
Опис документа
11722. Луцишин, З. О.
Трансформація світової фінансової ситеми в умовах глобалізації : монографія. – К. : Вид-чий центр ДРУк, 2002. – 320с. – 966-95705-7-1.
Шифр: 339.7  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11723. Кириченко О.А.,Гіленко І.В.,Роголь С.Л.,Сиротян С.В.,Нємой О.М.
Банківський менеджмент : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 438с. – 966-7767-50-7.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  1
Опис документа
11724. Циганкова, Т. М.
Міжнародні організації : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 340с. – 966-574-274-4.
Шифр: 061(07)  Авторський знак: Ц56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11725. Гетало, В. П.
Економічна статистика : Навч. посібник. – Полтава : Світоч, 2002. – 212с. – 966-96206-0-0212с.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: Г44
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11726. Глинка, Н. Л.
Общая химия : учеб. пособие. – 19-е изд., перераб. – Л. : Химия, 1977. – 720с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Г54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11727. Аксельрод, Ф. А.
Основы электротехники и электроники для электросварщиков : учеб. пособие. – М. : Профтехиздат, 1962. – 180с.
Шифр: 621.3  Авторський знак: А42
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11728. Зятковский, І. В.
Фінанси підприємств : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2003. – 364с. – 966-8251-01-6.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: З-99
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11729. Піча В.М.,Черниш Н.Й.,Хоронжий А.Г.,Герасина Л.М.,Полторак В.А.
Соціологія: Курс лекцій : навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – Л. : Новий світ, 2002. – 312с. – 966-7827-05-4.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: С69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11730. Каденюк, О. С.
Історія України: Курс лекцій : навч. посібник. – Тернопіль : Астон, 2001. – 272с. – 966-7692-90-6.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: К13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11731. Овчинников, П. П.
Вища математика : підручник: У 2-х ч., Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. – К. : Техніка, 2003. – 600с. – 966575-055-0.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: О-35
Кількість примірників :  77    В наявності :  77
Опис документа
11732. Раєвський, К. Є.
Банківський нагляд : Навч.-метод.. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 174с. – 966-574-452-6.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Р16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11733. Парасій, -Вергуненко І. М.
Аналіз банківської діяльності : Навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 347с. – 966-574-453-4.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: П18
Кількість примірників :  1
Опис документа
11734. Нікітін, А. В.
Маркетинг у банку : навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 170с. – 966-574-201-9.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Н62
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11735. Абзалов, Р. Ф.
Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий : учебник. – М. : Недра, 1977. – 294с.
Шифр: 621.3(  Авторський знак: А14
Кількість примірників :  30    В наявності :  29
Опис документа
11736. Грянко Л.П.,Зубарев Н.И.,Умов Б.А.,Шумилин С.А.
Обратимые гидромашины. – Л. : Машиностроение, 1981. – 263с.
Шифр: 621.2  Авторський знак: О23
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11737. Кремер, Н. Ш.
Теория вероятностей и математическая статистика : учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 543с. – 5-238-00141-Х.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: К79
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11738. Нехай, С. М.
Проектирование гидроприводов прессов. – Мн.-К. : Машгиз, 1963. – 156с.
Шифр: 621  Авторський знак: Н58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11739. Сусуму, Сато
Реинжиниринг окружающей среды. – СПб. : Бизнес-Пресса, 2002. – 240с. – 5-8110-0056-1.
Шифр: 502  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11740. Полянин, А. Д.
Справочник по нелинейным уравнениям математической физики : Точные решения. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 432с. – 5-9221-0192-7.
Шифр: 517.96(03)  Авторський знак: П54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет