ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11661 - 11680 від загального числа 121953

11661. Колосов, С. П.
Нелинейные двухполюсники и четырехполюсники : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1981. – 224с.
Шифр: 621.3(075)  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11662. Виноградов, Ю. А.
Ионизирующая радиация : Обнаружение, контроль, защита. – М. : СОЛОН-Р, 2002. – 224с. – СОЛОН-Р - радиолюбителям ; Вып.9. – 5-93455-138-8.
Шифр: 621.387  Авторський знак: В49
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11663. Нестеренок, М. С.
Геодезия : учебник. – Мн. : Университетское, 2001. – 310с. – 985-09-0375-9.
Шифр: 528(07)  Авторський знак: Н56
Кількість примірників :  1
Опис документа
11664. Конрад, В.
Электротехника кратко и наглядно. – Л. : Энергия, 1980. – 207с.
Шифр: 621.3  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
11665. Клауснитцер, Г.
Введение в электротехнику. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 480с.
Шифр: 621.3  Авторський знак: К47
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
11666. Желібо, Є. П.
Безпека життєдіяльності : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К : Каравела, 2002. – 328с. – 955-96076-0-4.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Ж50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11667. Костюк П.Г.,Зима В.Л.,Магура І.С.,Мірошніченко М.С.,Шуба М.Ф.
Біофізика : Підручник. – К. : Обереги, 2001. – 544с. – Б-ка Держ. фонду фундамент. дослідж. – 966-513-021-8.
Шифр: 577.3(07)  Авторський знак: Б63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11668. Скобло Ю.С.,Соколовська Т.Б.,Мазоренко Д.І.,Тіщенко Л.М.,Троянов М.М.
Безпека життєдіяльності : навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 424с. – 966-7982-10-6.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  3    В наявності :  2
Опис документа
11669. Промислова власність: Офіційний бюлетень : Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Кваліфіковані зазначення походження товарів. – К : Промислова власність, 2003.
Шифр: 001.8  Авторський знак: П81
Опис документа
11670. Арустамов Э.А.,Волощенко А.Е.,Гуськов Г.В.,Платонов А.П.,Прокопенко Н.А.
Безопасность жизнедеятельности : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорация " Дашков и К", 2002. – 496с. – 5-94798-080-0.
Шифр: 614.8(07)  Авторський знак: Б39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11671. Промислова власність №1.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.19.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11672. Промислова власність №2.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.10.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11673. Промислова власність №3.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.18.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11674. Промислова власність №4.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.13.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11675. Промислова власність №5.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.15.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11676. Промислова власність №6.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.14.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11677. Слав'юк, Р. А.
Фінанси підприємств : Навч. посібник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Луцьк : Вежа, 2001. – 456с. – 988-600-033-4.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: С47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11678. Промислова власність №7.Кн.2 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 9.97.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11679. Промислова власність: Офіційний бюлетень : Винаходи. Корисні моделі. Топографії інтегральних мікросхем. – К : Промислова власність, 2003.
Шифр: 001.8  Авторський знак: П81
Опис документа
11680. Промислова власність №1.Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2003. – К. : Промислова власність, 2003. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет