ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4501 - 4520 від загального числа 111719

4501. Сабат, Э. М.
Бизнес-этикет. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 240с. – 5-8183-0136-2.
Шифр: 87.7  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1
Опис документа
4502. Зачек І.Р.,Кравчук І.М.,Романишин Б.М.,Габа В.М.
Курс фізики : Навч. посібник. – Лівів : Бескид Біт, 2002. – 376с. – 966-96071-1-6.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  27    В наявності :  27
Опис документа
4503. Загородній, А.
Страхування : Термінологічний словник. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 104с. – 966-96071-3-2.
Шифр: 65.27я2  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
4504. Рудавський Ю.К.,Костробій П.П.,Уханська Д.В.,Батюк Ю.Р.та ін.
Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посібник. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 256с. – 966-96071-0-8.
Шифр: 512.64(07)  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  32    В наявності :  30
Опис документа
4505. Дещинський, Л. Є.
Міжнародні відносини України: історія і сучасність : Навч. посібник, Ч.1. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 224с. – 966-96071-4-0.
Шифр: 327(477)(09)  Авторський знак: Д39
Кількість примірників :  14    В наявності :  14
Опис документа
4506. Рудавський Ю.К.,Костробій П.П.,Луник Х.П.,Уханська Д.В.
Лінійна алгебра та аналітична геометрія : навч. підручник. – Лівів : Бескид Біт, 2002. – 262с. – 966-96071-2-4.
Шифр: 512.64(07)  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  35    В наявності :  35
Опис документа
4507. Харламов, П. В.
Очерки об основаниях механики: Мифы, заблуждения и ошибки. – К. : Наукова думка, 1995. – 408с. – 5-12-004248-1.
Шифр: 531  Авторський знак: Х20
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4508. Education Training Research. – Paris : WelcomEurope, 2002. – 282c. – 2-914793-10-3.
Шифр: 74.58  Авторський знак: Е32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4509. Беспальчук В.І.,Головня Р.В.,Івахненкова В.В.,Кондратюк Т.В.,Онуфрійчук С.П.та ін.
Збірник задач з математики : навч. посібник. В 3-х ч., Ч.1. : Елементи лінійної алгебри. Векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 182с.
Шифр: 512.64(07)  Авторський знак: З-41
Кількість примірників :  328    В наявності :  327
Опис документа
4510. CEEC Central and Eastern European Countries. – Paris : WelcomEurope, 2002. – 352c. – 2-914793-09-Х.
Шифр: 74.58  Авторський знак: С28
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4511. Чмир, О. С.
Спеціальні (вільні) економічні зони і території пріоритетного розвитку (науково-методичні аспекти). – К. : НДЕІ Міністерства економіки Україні; Східний видавничий дім, 2001. – 276с. – 966-7804-04-6.
Шифр: 65.04  Авторський знак: Ч-75
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
4512. Вашків П.Г.,Пастер П.І.,Сторожук В.П.,Ткач Є.І.
Теорія статистики : навч. посібник. – К. : Либідь, 2001. – 320с. – 966-06-0187-5.
Шифр: 60.6я7  Авторський знак: Т33
Кількість примірників :  23    В наявності :  23
Опис документа
4513. Сьогодні як учора: Моя перша німецька книжка : Німецька для дітей та юнацтва. – К. : Головна спеціалізована редакція літ-ри мовами нац.меншин України, 1997. – 272с. – 966-522-125-6.
Шифр: 81.2(4Нім)  Авторський знак: С94
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4514. Лешков, В. Г.
Справочник дражника. – М. : Недра, 1968. – 496с.
Шифр: 622.23(03)  Авторський знак: Л54
Кількість примірників :  49    В наявності :  47
Опис документа
4515. Кондакова, Е. А.
Немецкие глаголы. 456 упражнений для школьников с грамматическими пояснениями : учеб. пособие. – М. : Лист-Нью, 2001. – 448с. – 5-7871-0139-1.
Шифр: 81.2(4Нім)я7  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4516. Андріанов В.М.,Бублик С.А.,Ібрагімов М.М.,Чміль Б.Ф.
Релігієзнавство : Навчальний посібник. – 2-е вид., стереотип. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 496с. – 966-667-008- 9.
Шифр: 2(07)  Авторський знак: Р31
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
4517. Українсько-російсько-англійсько-німецький тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки. – К. : Обереги, 2001. – 621с. – 966-513-195-8.
Шифр: 811(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4518. Соколович, Ю. А.
Справочное руководство по курсу физики средней школы с примерами решения задач. – Харків : Ранок, 1999. – 480с. – 966-7382-91-5.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: С59
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4519. Клос, Є. С.
Малий фізичний довідник. – Л. : Світ, 1997. – 272с. – 5-7773-0159-2.
Шифр: 53(03)  Авторський знак: К50
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4520. Александров, А. В.
Сопротивление материалов : учебник. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 2001. – 560с. – 5-06-003732-0.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  1
Опис документа

« 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет