ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4501 - 4520 від загального числа 111579

4501. Матняк, С. В.
Качение жёсткого цилиндра по полуплоскости с начальными напряжениями // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.77.
Шифр: 539.3  Авторський знак: М33
Опис документа
4502. Жук, Я. А.
Исследование резонансных колебаний и диссипативного разогрева тонкостенных элементов из физически нелинейного материала // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.93.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Ж85
Опис документа
4503. Аникьев, И. И.
Экспериментальное определение критических нагрузок тонкостенных конструкций неразрушающими методами // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.115.
Шифр: 539.3  Авторський знак: А67
Опис документа
4504. Шаповал, М. І.
Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : Підручник. – 3-є вид., пепероб. і доп. – К. : Європейський ун-т, 2001. – 174с. – 966-7508-96-Х.
Шифр: 006(07)  Авторський знак: Ш24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4505. Мартынюк, А. А.
К теории движения бистабильного осциллятора // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.120.
Шифр: 517.9  Авторський знак: М29
Опис документа
4506. Легеза, В. Н.
Исследование динамического поведения одного вида антисейсмической опоры при внешнем кинематическом воздействии // Прикладная механика. – 2002. – 38(48). – №4. – с.129.
Шифр: 531.38  Авторський знак: Л33
Опис документа
4507. Тлумачний словник української мови: Близько 7000 слів. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Освіта, 1999. – 302с. – 966-04-3002-Х.
Шифр: 81.2(4Укр)я2  Авторський знак: Т49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4508. Татаренко, Н. О.
Теорії інвестицій : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2000. – 160с. – 966-574-073-3.
Шифр: 65.262я7  Авторський знак: Т12
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4509. Філіпенко А.С.,Будкін В.С.,Гальчинський А.С.,Геєць В.М.,Дудченко М.А.
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть : Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 470с. – 966-06-0210-3.
Шифр: 65.9(4Укр)я7  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа
4510. Калінін, Ю. А.
Релігієзнавство : підручник. – 5-те вид., доопрац. – К. : Наукова думка, 2000. – 339с. – 966-00-0593-8.
Шифр: 86.2я7  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4511. Ткаченко, Н. М.
Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – 6-те вид. – К. : А.С.К., 2001. – 784с. – 966-539-261-1.
Шифр: 65.052я7  Авторський знак: Т48
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4512. Темко Г.Д.,Тупчієнко Л.С.,Бем Н.В.,Боєчко В.Д.,Ганжа О.І.
Історія України : Посібник. – К. : Академія, 2001. – 480с. – 966-580-114-7.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: І90
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4513. Бондарєв Є.О.,Горбатенко В.П.,Греченко В.А.,Танцюра В.І.,Калініченко В.В.
Політична історія Украіни : посібник. – К. : Академія, 2001. – 488с. – 966-580-110-4.
Шифр: 66.1(4Укр)я7  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  6    В наявності :  5
Опис документа
4514. Стичинський, Б. С.
Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – 2-ге вид., допов. та перероб. – К. : А.С.К., 2001. – 1072с. – 966-539-206-9.
Шифр: 67.305  Авторський знак: С80
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4515. Конверський, А. Є.
Логіка : підручник. – К. : Український центр духовної культури, 1999. – 400с. – 966-7276-50-3.
Шифр: 87.4я7  Авторський знак: К64
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
4516. Сабат, Э. М.
Бизнес-этикет. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 240с. – 5-8183-0136-2.
Шифр: 87.7  Авторський знак: С12
Кількість примірників :  1
Опис документа
4517. Зачек І.Р.,Кравчук І.М.,Романишин Б.М.,Габа В.М.
Курс фізики : Навч. посібник. – Лівів : Бескид Біт, 2002. – 376с. – 966-96071-1-6.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: К93
Кількість примірників :  27    В наявності :  27
Опис документа
4518. Загородній, А.
Страхування : Термінологічний словник. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 104с. – 966-96071-3-2.
Шифр: 65.27я2  Авторський знак: З14
Кількість примірників :  17    В наявності :  17
Опис документа
4519. Рудавський Ю.К.,Костробій П.П.,Уханська Д.В.,Батюк Ю.Р.та ін.
Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посібник. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 256с. – 966-96071-0-8.
Шифр: 512.64(07)  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  32    В наявності :  30
Опис документа
4520. Дещинський, Л. Є.
Міжнародні відносини України: історія і сучасність : Навч. посібник, Ч.1. – Львів : Бескид Біт, 2002. – 224с. – 966-96071-4-0.
Шифр: 66.4(4Укр)я7  Авторський знак: Д39
Кількість примірників :  20    В наявності :  20
Опис документа

« 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет