ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4301 - 4320 від загального числа 111334

4301. Латигіна, А.
Англійська мова міжнародного бізнесу та менеджменту : навч. посібник. – К. : Киів. держ. торг.-екон. ун-т, 1999. – 257с. – 5-7763-1674-Х.
Шифр: 81.2(4Англ)я7  Авторський знак: Л27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4302. Лігоненко, Л. О.
Антикризове управління підприємством: теоретико-метологічні засади та практичний інструментарій : монографія. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 580с. – 966-7376-80-Х.
Шифр: 65.290-2  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
4303. Стандартизація, сертифікація, якість, №1. – Харків : Тов. "Славена", 2002. – 72с.
Шифр: 006
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4304. Кабан, П.
Нові рубежі на шляху до європейської інтеграції. – с.3.
Шифр: 006  Авторський знак: К12
Опис документа
4305. Редзюк, А.
Європейські норми екологічних показників ДТЗ введено в Україні. – с.16.
Шифр: 006  Авторський знак: Р33
Опис документа
4306. Грищенко, Ф.
Міжнародна стандартизація : робота національних ТК опинилася у зоні ризику. – с.24.
Шифр: 006  Авторський знак: Г82
Опис документа
4307. Дерев"янко, І.
Чим може стандартизація допомогти керівникові підприємства. – с.27.
Шифр: 006  Авторський знак: Д36
Опис документа
4308. Зенкін, Н.
Контроль якості зміцнювальних покритів: створення нормотивної бази. – с.30.
Шифр: 006  Авторський знак: З-56
Опис документа
4309. П'ятницька Н.О.,Пятницький В.Т.,Григоренко О.М.,
Автоматизована інформаційна система менеджменту громадського харчування : Навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 139с. – 966-7376-38.8.
Шифр: 65.43я7  Авторський знак: П99
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4310. Марков, Б.
Калібрування засобів вимірювальної техники. Основні положення. – с.41.
Шифр: 006  Авторський знак: М270
Опис документа
4311. Золотарьов, В.
Системний підхід до управління якістю - фундамент перспективного розвитку підприємства. – с.57.
Шифр: 006  Авторський знак: З-81
Опис документа
4312. Ричков, В.
Впровадження стандартів ISO 14000 - об"єктивна необхідність. – с.68.
Шифр: 006  Авторський знак: Р56
Опис документа
4313. Международный, научно-учебный центр информационных технологий и систем
Управляющие системы и машины, №2 (178). – Київ : НАН Украины, 2002. – с.96.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4314. Голошубова, Н. О.
Збірник ситуаційних задач і тестів з проблем організації торгівлі : Навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2000. – 185с. – 966-7376-95-8.
Шифр: 65.42я7  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4315. Лігоненко, Л. О.
Управління грошовими коштами торговельного підприємства : навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 1998. – 156с. – 966-7376-01-Х.
Шифр: 65.42я7  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4316. Мазаракі, А. А.
Економіка торговельного підприємства : підручник. – К. : Хрещатик, 1999. – 800с. – 966-95262-5-7.
Шифр: 65.42я7  Авторський знак: М12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4317. Виноградська, А. М.
Тести для контролю знань студентів з курсу "Основи підприємництва" : навч.-метод. видання. – К. : КДТЕУ, 2000. – 106с.
Шифр: 65.012  Авторський знак: В49
Кількість примірників :  1
Опис документа
4318. Болиева, Т. Ч.
О кризисе технических систем на современном этапе их развития // Управляющие системы и машины. – 2002. – №2 (178). – с.3.
Шифр: 629.73.001  Авторський знак: Б79
Опис документа
4319. Бондар, І. Ю.
Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 65с.
Шифр: 65.29я7  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4320. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Організація торгівлі" для студентів спеціальностей "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій" денної форми навчання. – Ж. : КНТЕУ, 2001. – 23с.
Шифр: 65.42  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа

« 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет