ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4121 - 4140 від загального числа 123735

4121. Грищенко, Ф.
Міжнародна стандартизація : робота національних ТК опинилася у зоні ризику. – с.24.
Шифр: 006  Авторський знак: Г82
Опис документа
4122. Дерев"янко, І.
Чим може стандартизація допомогти керівникові підприємства. – с.27.
Шифр: 006  Авторський знак: Д36
Опис документа
4123. Зенкін, Н.
Контроль якості зміцнювальних покритів: створення нормотивної бази. – с.30.
Шифр: 006  Авторський знак: З-56
Опис документа
4124. П'ятницька Н.О.,Пятницький В.Т.,Григоренко О.М.,
Автоматизована інформаційна система менеджменту громадського харчування : Навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 139с. – 966-7376-38.8.
Шифр: 338.439(07)  Авторський знак: П99
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4125. Марков, Б.
Калібрування засобів вимірювальної техники. Основні положення. – с.41.
Шифр: 006  Авторський знак: М270
Опис документа
4126. Золотарьов, В.
Системний підхід до управління якістю - фундамент перспективного розвитку підприємства. – с.57.
Шифр: 006  Авторський знак: З-81
Опис документа
4127. Ричков, В.
Впровадження стандартів ISO 14000 - об"єктивна необхідність. – с.68.
Шифр: 006  Авторський знак: Р56
Опис документа
4128. Международный, научно-учебный центр информационных технологий и систем
Управляющие системы и машины, №2 (178). – Київ : НАН Украины, 2002. – с.96.
Шифр: 681.3
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4129. Голошубова, Н. О.
Збірник ситуаційних задач і тестів з проблем організації торгівлі : Навч. посібник. – К. : КНТЕУ, 2000. – 185с. – 966-7376-95-8.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Г61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4130. Лігоненко, Л. О.
Управління грошовими коштами торговельного підприємства : навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 1998. – 156с. – 966-7376-01-Х.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: Л55
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4131. Мазаракі, А. А.
Економіка торговельного підприємства : підручник. – К. : Хрещатик, 1999. – 800с. – 966-95262-5-7.
Шифр: 339.1(07)  Авторський знак: М12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4132. Виноградська, А. М.
Тести для контролю знань студентів з курсу "Основи підприємництва" : навч.-метод. видання. – К. : КДТЕУ, 2000. – 106с.
Шифр: 334.7  Авторський знак: В49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4133. Болиева, Т. Ч.
О кризисе технических систем на современном этапе их развития // Управляющие системы и машины. – 2002. – №2 (178). – с.3.
Шифр: 629.73.001  Авторський знак: Б79
Опис документа
4134. Бондар, І. Ю.
Управління витратами виробництва та собівартістю продукції: Навч. посібник. – К. : КДТЕУ, 2000. – 65с.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Б81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4135. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Організація торгівлі" для студентів спеціальностей "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій" денної форми навчання. – Ж. : КНТЕУ, 2001. – 23с.
Шифр: 339.1  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4136. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з курсу "Психологія праці". – К. : КНТЕУ, 2001. – 23с.
Шифр: 159.98  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4137. Збірник творчих ситуаційних задач з курсу "Менеджмент підприємства". – К. : КНТЕУ, 2001. – 25с.
Шифр: 005.5  Авторський знак: З41
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4138. Криницкий, Е.
Модернизация промышленного транспорта назрела // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.15.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
4139. Криницкий, Е.
Изменения в налоговом законодательстве влияют на работу международных автоперевозчиков // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.19.
Шифр: 629.113  Авторський знак: К82
Опис документа
4140. Нечаев, В.
Особенности перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов // Автомобильный транспорт. – 2002. – №4. – с.23.
Шифр: 629.113  Авторський знак: Н59
Опис документа

« 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет